- Ne kérdezd, ki vagyok, mert:

"Senki sem különálló sziget...minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel!

- Ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang! Érted szól!"

2008. március 4., kedd

Iraki Mesterlövészek Akcióban

Lehetsz a világ legjobban fizetett hadseregének a katonája, a legmodernebb fegyverekkel ellátva, a halál akkor is visszafordíthatatlanul elragad! A sokmilliárdos ráfordítás csak komplikáltabbá teszi a halált hozó módszereket, de senkit nem tesz immúnissá a halállal szemben. Meghalni pedig nagyon egyszerűen lehet, és nagyon sokféleképpen! Főleg akkor, ha te magad is elhiszed, hogy a világ legyőzhetetlen hadseregének a tagja vagy. A hadsereg lehet legyőzhetetlen, de a katonái mind halandók, hiába a rafinált propaganda, a műveleteket igazolni szándékozó háttérmunkának a hangos zaja. Világ békéjének megvédése, a haza érdekeinek a védelmezése, a demokrácia védelmezése mind mind jól hangzanak, és sokan vannak, akik komolyan is veszik. Egyenruhába bújnak, és igyekeznek eljátszani a szuper-katona szerepét, amit a hollywoodi stúdiók találtak ki, tálaltak a sok baleknak jó pénzért, sokszor rejtett állami megrendelésre. A tengerészgyalogság legendás katonája, aki a világ bármely sarkában képes harcolni, tisztességre tanítja az emberiséget veszélyeztető terroristákat, kommunista lázadókat! Ki ne ismerné a megszámlálhatatlanul sok hőst, aki a mozi vásznain halomra lövi a sok gazembert? Chuck Norris, Sylvester Stallone menetrendszerűen jártak át Vietnamba, a komcsikat lődözgetni, építeni a demokráciát. A sok idétlen kommandós filmnek se vége, se hossza nincs! Nem csoda, ha az amúgy is mosott agyú, bunkó amerikai gyermekek el is hitték a sok szamárságot, és egyenruhába bújva igyekeznek eljátszani valami hasonlót, valahol a nagyvilágban. Igen, valahol, mert hogy merre is van Irak, vagy Afganisztán, azt az iskolában nem tanítják! Európát se biztos, hogy megtalálná a térképen valamelyik közülük, ha nem éppen meteorológus, vagy pilóta. Minek is, ha tudod, hogy a világ legszebb, legjobb, legemberségesebb országában laksz! Te vagy a legfontosabb a világon, aki veled akar valamit, tanulja meg a nyelvedet, ne legyen olyan műveletlen barbár! Ha nem viselkedik rendesen, akkor megyünk a mindenható „army”-val és beleverjük a pofájába mindenkinek a civilizációt! Mi vagyunk a legerősebbek, a hatalmasok és nekünk nem állhat senki ellent! Ezt majdnem minden amerikai el is hiszi!
Tény az, hogy az USA fegyverarzenálja riasztó méreteivel, világhatalom! Ez a hatalom azonban nem az emberiség érdekeit szolgálja, mint ahogy egyetlen birodalom hadserege sem tette azt, hanem egy viszonylag szűk érdekszféra politikai, gazdasági érdekeit szolgálja mindenkor! A hadsereg tiszti kara, a jól fizetett biztos munkahely és kiváltságok sokaságának haszonélvezője! A kalandra vágyók, a hőstettekre szomjazók megkapják itt azt, amit keresnek, de néha azt is, amit minden zsoldos bérenc igyekszik elkerülni, a sebesülést. Nem a második világháború német katonáinak a „heimatschuss” nevezetű sebesülését, ami egy tiszta, nem halálos lőtt sebet jelentett, és egyben a leszerelést is, hanem a végzetes találatot, a „szemfedőt”! A „szemfedő”, mint neve is mutatja, a koporsót jelenti! Abban nincs semmi izgalmas, még akkor sem, ha a csíkos zászlót elegánsan csomagolják össze róla, és az anyának, vagy az özvegynek adják ceremóniásan! Hiába lőnek nagyokat a kollégák, és szépen fújják a trombitát, a halál nem lesz attól szebb, se elviselhetőbb! Aki a koporsó deszkái közt „élvezi” mindezt végig, nem hiszem, hogy örömét lelné benne! Mikor minden cécó lejár, egykedvűen mennek haza az egybegyűltek, láttak már ilyent eleget hivatalból! A rokonok maradnak a pótolhatatlan űrrel, és attól a naptól kezdve, Arlingtonban a szép parkban egy halommal lesz több! Ennyi!
Az USA politikája a huszadik századdal kezdődően nagy vonalakban azzal jellemezhető, hogy az érdekeit "szövetségesei" nyakába igyekszik erőszakolni. Ha ez nem vezet sikerre, akkor gátlástalanul beavatkozik a "szövetséges" belügyeibe, olyan bábkormányokat, uralkodókat tesz az illető állam élére, akik készségesen kiszolgálják az USA érdekeket. Mikor a helyzet megváltozik, akkor minden szentimentalizmus nélkül, veszni hagyja egykori szövetségeseit, támogatóit. Nincs semmiféle erkölcsi kifogása, a legembertelenebb, legkegyetlenebb diktatúrákat is képes pénzelni, katonailag támogatni, ha érdekei pillanatnyilag úgy kívánják. Pol Pot őrjöngéseit, milliók legyilkolójának a rendszerét szemrebbenés nélkül támogatta, mert Vietnamot sakkban lehetett tartani. Iránban a népszerűtlen sahot évekig tartották hatalmon, a CIA piszkos kezű munkájával. A hírhedt SAVAK titkosrendőrséget is ők hozták létre, ami éveken keresztül a legborzalmasabb kínzásokkal pusztította az iráni ellenzéket. Az iszlám forradalmat végső soron ők provokálták ki, annak a levét issza ma a világ! A későbbi iraki diktátort, Szaddam Husszeint is a CIA képezte ki, és később a hatalomra is ők juttatták, hogy a Komehini féle Iránt, háborúban semmisítsék meg. A nyolc évig húzódó háborúban az Irak által bevetett vegyi fegyvereket is az USA juttatta az irakiaknak. A mindenféle nemzetközi egyezményeket felrúgó páratlan gaztettet soha nem ítélte el nyilvánosan a nagy demokratikus bajnok, csak húsz év múlva jutott az eszükbe, mikor álszemérmesen felháborodva, felakasztatták a csaholókkal Szaddamot! Nincs az a gazemberség és árulás, amit az utóbbi ötven év alatt el ne követtek volna a demokrácia nevében, a csíkos-csillagos lobogó alatt. Mindvégig hatalmas, jól képzett propagandagépezet simíttatta, építtette a bálványt! Sikerült elhitetni a világgal, hogy az USA az igazság bajnoka, a demokrácia elkötelezett harcosa, a világ önkéntes rendőre!
A szovjet birodalom összeomlása, az egy pólusú világhatalom kialakulásának a lehetősége, végső soron a bálványozott százszorszép szuper társadalom bukásának az előestéjét is jelenti egyben! Ezt akkor még nem lehetett tudni, de ez mára már nyilvánvalóvá vált! Amíg a hidegháborúnak nevezett versengés folyt, addig a kapitalista berendezkedésű államformának muszáj volt emberarcúnak mutatkoznia, a jóléti társadalom fenntartására pénzeket költenie! Ugyanazt a hazug politikát kellet folytatnia, amit mi a sokoldalúan fejlett szocializmus építésének éveiben, megszoktunk a kommunistának nevezett állam részéről. A keleti blokk leomlásával megszűnt a versengési kényszer, de megszűnt az állandó ellenség ellen való készülődés, az éberség szükségessége is! Sokan ébredtek rá, hogy a nagy leszámolás során sokan magukkal is leszámoltak! Maguk alatt vágták el az ágat, és mehettek munkanélkülinek! Kellett egy új cél, egy új kihívás! Szakvélemények esküsznek, hogy egy állam titkos szervezetei sokkal többet ártanak, mind amennyi hasznot valaha is hozhatnának a házhoz! Köztudott, hogy semmiféle módszerrel nem lehet egy titkos szervezetet ellenőrzés alatt tartani! Bármilyen bizottság, bármilyen nyomozás jöhet, nem fog zöld ágra vergődni, ha egyszer valahol valakik nem akarják azt kiderítve látni! A súlyos gondok akkor merülnek fel, mikor ezek a titkos szolgálatok gazdasági érdekcsoportokkal fonódnak össze. Egy titkos szolgálat érdeke az, hogy legyen valami balhé, ami ellen neki kötelessége lesz majd fellépni! Ha nincs semmi balhé, akkor egy igazi titkosszolgálat maga fog balhékat kitalálni, amit maga fog megoldani! Ezt, ha hatalmas tam-tammal teszi, akkor nyilvánvalóan magára akarja terelni a figyelmet, és közben pénzeket követel, mert a nyakunkon a veszedelem! Ugyanezt rendelésre is megteheti, mert nem csak a szükségesnek vélt pénzeket lehet kicsikarni az államtól, hanem irtózatosan nagy üzleteket is lehet bonyolítani! A katonák alsónadrágjától a felderítőműholdakig, a lebombázott városok újraépítéséig mindenben van üzlet. Akiknek itt érdekeik vannak, azoknak nem nehéz meggyőzetni egy agyalágyult elnököt, hogy három festékesdoboz nem lenne más, mint a legveszélyesebb amerikaellenes fegyver!
Irak megszállását, az ENSZ határozata nélkül, a mai napig háborús bűnnek nyilvánítható tettként tartják számon a történészek! Ez nem zavarja a mára rendőrállammá torzult birodalmat. Hazugságkampánnyal igyekszik győzelemnek beállítani a mindennapos merényletekkel, a lázadó fedainokkal, mudzsahedinekkel vívott reménytelen háborút. Irak pacifikálási kísérleteinek kudarcával nem tud mit kezdeni! Elérkezni látszik az a pillanat, mikor az invázió okozta gazdasági fellendülést, a mélybe zuhanó visszafordulás követi, amikor a háború többe kerül, mint amennyit azon már nyerni lehet! Ilyenkor minden bölcs hadvezér békét köt és befejezi a hadműveleteket. Az USA ezt most nem teheti meg, mert egyrészt az általa hivatalba emelt bábkormánnyal nincs háborúban, de béke sincs, és naponta hullnak az amerikai katonák, mint a legyek! Itt naponta tapasztalhatják meg a terepre kivezényelt, önként bevonult katonák, hogy a háború bizony veszélyes szórakozás, és bizony hamar bele lehet halni ebbe a csöppet sem kényelmes szakmába. Ez nem” Counter Strike” otthon a tv előtt a játékkonzollal, vagy „Swat 4” a világhálón! Itt, a tévé előtt ha lelőnek, megint feltámadsz és lehet kezdeni elölről!
Az alábbi videóban élőben lehet látni, hogy milyen könnyű egy ember életét kioltani, úgy hogy ezek már nem fognak többé feltámadni, mint a pc-s játékokban. Ez nem játék, hanem a szörnyű, de valós élet tragédiája! Nyilvánvalóan többen vannak, akik a „Juba” név alatt tevékenykednek mint mesterlövészek, és nem csak Bagdadban! Módszerük inkább a pszichológiai háború, mert az áldozatok száma alacsony, katonai szempontból elenyésző, hogy legyünk cinikusak a kifejezések használatakor, amerikai módra! A hatása azonban hihetetlenül demoralizáló! Hasonlót a második világháborúban a japánokkal vívott háborúban tapasztaltak meg az amerikai katonák. Ott is az idegeiket tették tönkre a japánok, nindzsa módszerekkel. A kétszemélyes előretolt őrszemeket éjjel támadták a hangtalanul közlekedő japánok, de csak az egyik őrködő katona torkát vágták el. A túlélő később meglátva társát elvágott torokkal, értette, hogy ő is lehetett volna áldozat. A hatás leírhatatlan volt, a túlélők bediliztek a félelemtől. Ma sincsenek jobb helyzetben az Irakban állomásozó amerikai katonák. Annak a tudatában kell járőrözniük, hogy tudják, bármikor, bárhonnan kilőhetik őket! Nincs biztonság sehol, és hiába a golyóálló mellény is! A mesés Bagdad, ősi közel-keleti város látott ő az idők során már sok birodalmat felemelkedni és elbukni is! Lakói közt olyan fanatikusok vannak, akiknek gyűlöletéről talán fogalmunk sem lehet! Ez eredhet vallásos fanatizmusból, személyes sérelemből, felfogásból, bosszúból, vagy mindenből egyszerre! Tény az, hogy keleti ravaszsággal hajtják végre merényleteiket. Több célpont közül csak egyet lőnek ki, a többi leírhatatlan rémületére! A túlélők lelkileg  mindig kikészülnek, elrémisztik meséikkel a többieket is, rontva az egész környezetük hangulatát. Éppen ez  a merénylők  célja is! A másik oldal hadviselő stratégái is ismerik ezt a módszert, de a rémületkeltők elszigetelésén kívül, mást nem igazán tehetnek. A rejtőzködő merénylőket elkapni lehetetlen, bárki lehet a tettes! Egy nagyvárosban, idegen környezetben képtelenség nyomozni, felkutatni a tetteseket. A merényleteket Tabuk iraki mesterlövész fegyverrel hajtják végre, ami nem más, mint a félelmetes szovjet gyártmányú 7.62-es Dragunov SDV iraki változata. Csak hogy képet alkosson róla az is, aki  nem tudná,  ez a fegyver még három kilométer távolságról is képes halálos találatot okozni! A szakleírásban 3800 m-t jelölnek meg, mint biztos halált okozó ütőerőt! Ez természetesen csak véletlen lehet, mert ilyen messzire  képtelenség pontosan célozni! A gyakorlatilag használható távolság nem több mint 1200 m, de ez már  nagyon kétséges kimenetelű találat lehet csak! Pár száz méteren belül azonban halálpontosan lehet vele célozni, és ilyenkor a lövedék ütőereje is nagyon nagy. 400m-ről áttöri az első-hátsó védőlapos kerámia golyóálló mellény mindkét lapját, gazdájával együtt. Az alábbi videón látszik, hogy néha még robbanó töltényt is használnak! Van  acélhegyű lövedék, és speciális perforáló is, amelyik a legkeményebb páncéllemezt is átlyuggatja! A fegyver célzó távcsővé kitűnő Karl Zeiss lencsékkel van szerelve, robusztus és egyszerű. Egyszerűsége azonban nem jelent minőségi kompromisszumot, mert terepen, harci helyzetben a megbízhatóság élet-halál kérdésévé válik. Jó tudni azt is, hogy a filmekben látható kényelmes egyszerűség ellenére, egy távcsővel szerelt fegyverrel sokkal nehezebb pontosan célozni és lőni is, mint a klasszikus célzótüskével. Gyakorlat, ravaszság és macskatürelem kell hozzá! Néha órákig kell mozdulatlanul feküdni, kuporogni, de nem ritka a több napos leselkedés sem! Álcázás, szomjazás, éhezés mind rendkívüli önfegyelmet, és (vagy) gyűlölködő fanatizmust igényel. Utóbbiból végtelen mennyiséget szerzett be magának a Grande Army, de meg is isszák ennek most a levét.
Csak erős idegzetűeknek ajánlom, mert nem derűs az, amit itt nyilvánvaló propagandacéllal bemutatnak. Ez azonban az érem másik oldala lenne, amit mindig eltitkolnak azok, akik esztelen háborúkat találnak ki, és naiv fiataljaikat küldik rendületlen fapofával az értelmetlen halálba.