- Ne kérdezd, ki vagyok, mert:

"Senki sem különálló sziget...minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel!

- Ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang! Érted szól!"

2008. március 4., kedd

Iraki Mesterlövészek Akcióban

Lehetsz a világ legjobban fizetett hadseregének a katonája, a legmodernebb fegyverekkel ellátva, a halál akkor is visszafordíthatatlanul elragad! A sokmilliárdos ráfordítás csak komplikáltabbá teszi a halált hozó módszereket, de senkit nem tesz immúnissá a halállal szemben. Meghalni pedig nagyon egyszerűen lehet, és nagyon sokféleképpen! Főleg akkor, ha te magad is elhiszed, hogy a világ legyőzhetetlen hadseregének a tagja vagy. A hadsereg lehet legyőzhetetlen, de a katonái mind halandók, hiába a rafinált propaganda, a műveleteket igazolni szándékozó háttérmunkának a hangos zaja. Világ békéjének megvédése, a haza érdekeinek a védelmezése, a demokrácia védelmezése mind mind jól hangzanak, és sokan vannak, akik komolyan is veszik. Egyenruhába bújnak, és igyekeznek eljátszani a szuper-katona szerepét, amit a hollywoodi stúdiók találtak ki, tálaltak a sok baleknak jó pénzért, sokszor rejtett állami megrendelésre. A tengerészgyalogság legendás katonája, aki a világ bármely sarkában képes harcolni, tisztességre tanítja az emberiséget veszélyeztető terroristákat, kommunista lázadókat! Ki ne ismerné a megszámlálhatatlanul sok hőst, aki a mozi vásznain halomra lövi a sok gazembert? Chuck Norris, Sylvester Stallone menetrendszerűen jártak át Vietnamba, a komcsikat lődözgetni, építeni a demokráciát. A sok idétlen kommandós filmnek se vége, se hossza nincs! Nem csoda, ha az amúgy is mosott agyú, bunkó amerikai gyermekek el is hitték a sok szamárságot, és egyenruhába bújva igyekeznek eljátszani valami hasonlót, valahol a nagyvilágban. Igen, valahol, mert hogy merre is van Irak, vagy Afganisztán, azt az iskolában nem tanítják! Európát se biztos, hogy megtalálná a térképen valamelyik közülük, ha nem éppen meteorológus, vagy pilóta. Minek is, ha tudod, hogy a világ legszebb, legjobb, legemberségesebb országában laksz! Te vagy a legfontosabb a világon, aki veled akar valamit, tanulja meg a nyelvedet, ne legyen olyan műveletlen barbár! Ha nem viselkedik rendesen, akkor megyünk a mindenható „army”-val és beleverjük a pofájába mindenkinek a civilizációt! Mi vagyunk a legerősebbek, a hatalmasok és nekünk nem állhat senki ellent! Ezt majdnem minden amerikai el is hiszi!
Tény az, hogy az USA fegyverarzenálja riasztó méreteivel, világhatalom! Ez a hatalom azonban nem az emberiség érdekeit szolgálja, mint ahogy egyetlen birodalom hadserege sem tette azt, hanem egy viszonylag szűk érdekszféra politikai, gazdasági érdekeit szolgálja mindenkor! A hadsereg tiszti kara, a jól fizetett biztos munkahely és kiváltságok sokaságának haszonélvezője! A kalandra vágyók, a hőstettekre szomjazók megkapják itt azt, amit keresnek, de néha azt is, amit minden zsoldos bérenc igyekszik elkerülni, a sebesülést. Nem a második világháború német katonáinak a „heimatschuss” nevezetű sebesülését, ami egy tiszta, nem halálos lőtt sebet jelentett, és egyben a leszerelést is, hanem a végzetes találatot, a „szemfedőt”! A „szemfedő”, mint neve is mutatja, a koporsót jelenti! Abban nincs semmi izgalmas, még akkor sem, ha a csíkos zászlót elegánsan csomagolják össze róla, és az anyának, vagy az özvegynek adják ceremóniásan! Hiába lőnek nagyokat a kollégák, és szépen fújják a trombitát, a halál nem lesz attól szebb, se elviselhetőbb! Aki a koporsó deszkái közt „élvezi” mindezt végig, nem hiszem, hogy örömét lelné benne! Mikor minden cécó lejár, egykedvűen mennek haza az egybegyűltek, láttak már ilyent eleget hivatalból! A rokonok maradnak a pótolhatatlan űrrel, és attól a naptól kezdve, Arlingtonban a szép parkban egy halommal lesz több! Ennyi!
Az USA politikája a huszadik századdal kezdődően nagy vonalakban azzal jellemezhető, hogy az érdekeit "szövetségesei" nyakába igyekszik erőszakolni. Ha ez nem vezet sikerre, akkor gátlástalanul beavatkozik a "szövetséges" belügyeibe, olyan bábkormányokat, uralkodókat tesz az illető állam élére, akik készségesen kiszolgálják az USA érdekeket. Mikor a helyzet megváltozik, akkor minden szentimentalizmus nélkül, veszni hagyja egykori szövetségeseit, támogatóit. Nincs semmiféle erkölcsi kifogása, a legembertelenebb, legkegyetlenebb diktatúrákat is képes pénzelni, katonailag támogatni, ha érdekei pillanatnyilag úgy kívánják. Pol Pot őrjöngéseit, milliók legyilkolójának a rendszerét szemrebbenés nélkül támogatta, mert Vietnamot sakkban lehetett tartani. Iránban a népszerűtlen sahot évekig tartották hatalmon, a CIA piszkos kezű munkájával. A hírhedt SAVAK titkosrendőrséget is ők hozták létre, ami éveken keresztül a legborzalmasabb kínzásokkal pusztította az iráni ellenzéket. Az iszlám forradalmat végső soron ők provokálták ki, annak a levét issza ma a világ! A későbbi iraki diktátort, Szaddam Husszeint is a CIA képezte ki, és később a hatalomra is ők juttatták, hogy a Komehini féle Iránt, háborúban semmisítsék meg. A nyolc évig húzódó háborúban az Irak által bevetett vegyi fegyvereket is az USA juttatta az irakiaknak. A mindenféle nemzetközi egyezményeket felrúgó páratlan gaztettet soha nem ítélte el nyilvánosan a nagy demokratikus bajnok, csak húsz év múlva jutott az eszükbe, mikor álszemérmesen felháborodva, felakasztatták a csaholókkal Szaddamot! Nincs az a gazemberség és árulás, amit az utóbbi ötven év alatt el ne követtek volna a demokrácia nevében, a csíkos-csillagos lobogó alatt. Mindvégig hatalmas, jól képzett propagandagépezet simíttatta, építtette a bálványt! Sikerült elhitetni a világgal, hogy az USA az igazság bajnoka, a demokrácia elkötelezett harcosa, a világ önkéntes rendőre!
A szovjet birodalom összeomlása, az egy pólusú világhatalom kialakulásának a lehetősége, végső soron a bálványozott százszorszép szuper társadalom bukásának az előestéjét is jelenti egyben! Ezt akkor még nem lehetett tudni, de ez mára már nyilvánvalóvá vált! Amíg a hidegháborúnak nevezett versengés folyt, addig a kapitalista berendezkedésű államformának muszáj volt emberarcúnak mutatkoznia, a jóléti társadalom fenntartására pénzeket költenie! Ugyanazt a hazug politikát kellet folytatnia, amit mi a sokoldalúan fejlett szocializmus építésének éveiben, megszoktunk a kommunistának nevezett állam részéről. A keleti blokk leomlásával megszűnt a versengési kényszer, de megszűnt az állandó ellenség ellen való készülődés, az éberség szükségessége is! Sokan ébredtek rá, hogy a nagy leszámolás során sokan magukkal is leszámoltak! Maguk alatt vágták el az ágat, és mehettek munkanélkülinek! Kellett egy új cél, egy új kihívás! Szakvélemények esküsznek, hogy egy állam titkos szervezetei sokkal többet ártanak, mind amennyi hasznot valaha is hozhatnának a házhoz! Köztudott, hogy semmiféle módszerrel nem lehet egy titkos szervezetet ellenőrzés alatt tartani! Bármilyen bizottság, bármilyen nyomozás jöhet, nem fog zöld ágra vergődni, ha egyszer valahol valakik nem akarják azt kiderítve látni! A súlyos gondok akkor merülnek fel, mikor ezek a titkos szolgálatok gazdasági érdekcsoportokkal fonódnak össze. Egy titkos szolgálat érdeke az, hogy legyen valami balhé, ami ellen neki kötelessége lesz majd fellépni! Ha nincs semmi balhé, akkor egy igazi titkosszolgálat maga fog balhékat kitalálni, amit maga fog megoldani! Ezt, ha hatalmas tam-tammal teszi, akkor nyilvánvalóan magára akarja terelni a figyelmet, és közben pénzeket követel, mert a nyakunkon a veszedelem! Ugyanezt rendelésre is megteheti, mert nem csak a szükségesnek vélt pénzeket lehet kicsikarni az államtól, hanem irtózatosan nagy üzleteket is lehet bonyolítani! A katonák alsónadrágjától a felderítőműholdakig, a lebombázott városok újraépítéséig mindenben van üzlet. Akiknek itt érdekeik vannak, azoknak nem nehéz meggyőzetni egy agyalágyult elnököt, hogy három festékesdoboz nem lenne más, mint a legveszélyesebb amerikaellenes fegyver!
Irak megszállását, az ENSZ határozata nélkül, a mai napig háborús bűnnek nyilvánítható tettként tartják számon a történészek! Ez nem zavarja a mára rendőrállammá torzult birodalmat. Hazugságkampánnyal igyekszik győzelemnek beállítani a mindennapos merényletekkel, a lázadó fedainokkal, mudzsahedinekkel vívott reménytelen háborút. Irak pacifikálási kísérleteinek kudarcával nem tud mit kezdeni! Elérkezni látszik az a pillanat, mikor az invázió okozta gazdasági fellendülést, a mélybe zuhanó visszafordulás követi, amikor a háború többe kerül, mint amennyit azon már nyerni lehet! Ilyenkor minden bölcs hadvezér békét köt és befejezi a hadműveleteket. Az USA ezt most nem teheti meg, mert egyrészt az általa hivatalba emelt bábkormánnyal nincs háborúban, de béke sincs, és naponta hullnak az amerikai katonák, mint a legyek! Itt naponta tapasztalhatják meg a terepre kivezényelt, önként bevonult katonák, hogy a háború bizony veszélyes szórakozás, és bizony hamar bele lehet halni ebbe a csöppet sem kényelmes szakmába. Ez nem” Counter Strike” otthon a tv előtt a játékkonzollal, vagy „Swat 4” a világhálón! Itt, a tévé előtt ha lelőnek, megint feltámadsz és lehet kezdeni elölről!
Az alábbi videóban élőben lehet látni, hogy milyen könnyű egy ember életét kioltani, úgy hogy ezek már nem fognak többé feltámadni, mint a pc-s játékokban. Ez nem játék, hanem a szörnyű, de valós élet tragédiája! Nyilvánvalóan többen vannak, akik a „Juba” név alatt tevékenykednek mint mesterlövészek, és nem csak Bagdadban! Módszerük inkább a pszichológiai háború, mert az áldozatok száma alacsony, katonai szempontból elenyésző, hogy legyünk cinikusak a kifejezések használatakor, amerikai módra! A hatása azonban hihetetlenül demoralizáló! Hasonlót a második világháborúban a japánokkal vívott háborúban tapasztaltak meg az amerikai katonák. Ott is az idegeiket tették tönkre a japánok, nindzsa módszerekkel. A kétszemélyes előretolt őrszemeket éjjel támadták a hangtalanul közlekedő japánok, de csak az egyik őrködő katona torkát vágták el. A túlélő később meglátva társát elvágott torokkal, értette, hogy ő is lehetett volna áldozat. A hatás leírhatatlan volt, a túlélők bediliztek a félelemtől. Ma sincsenek jobb helyzetben az Irakban állomásozó amerikai katonák. Annak a tudatában kell járőrözniük, hogy tudják, bármikor, bárhonnan kilőhetik őket! Nincs biztonság sehol, és hiába a golyóálló mellény is! A mesés Bagdad, ősi közel-keleti város látott ő az idők során már sok birodalmat felemelkedni és elbukni is! Lakói közt olyan fanatikusok vannak, akiknek gyűlöletéről talán fogalmunk sem lehet! Ez eredhet vallásos fanatizmusból, személyes sérelemből, felfogásból, bosszúból, vagy mindenből egyszerre! Tény az, hogy keleti ravaszsággal hajtják végre merényleteiket. Több célpont közül csak egyet lőnek ki, a többi leírhatatlan rémületére! A túlélők lelkileg  mindig kikészülnek, elrémisztik meséikkel a többieket is, rontva az egész környezetük hangulatát. Éppen ez  a merénylők  célja is! A másik oldal hadviselő stratégái is ismerik ezt a módszert, de a rémületkeltők elszigetelésén kívül, mást nem igazán tehetnek. A rejtőzködő merénylőket elkapni lehetetlen, bárki lehet a tettes! Egy nagyvárosban, idegen környezetben képtelenség nyomozni, felkutatni a tetteseket. A merényleteket Tabuk iraki mesterlövész fegyverrel hajtják végre, ami nem más, mint a félelmetes szovjet gyártmányú 7.62-es Dragunov SDV iraki változata. Csak hogy képet alkosson róla az is, aki  nem tudná,  ez a fegyver még három kilométer távolságról is képes halálos találatot okozni! A szakleírásban 3800 m-t jelölnek meg, mint biztos halált okozó ütőerőt! Ez természetesen csak véletlen lehet, mert ilyen messzire  képtelenség pontosan célozni! A gyakorlatilag használható távolság nem több mint 1200 m, de ez már  nagyon kétséges kimenetelű találat lehet csak! Pár száz méteren belül azonban halálpontosan lehet vele célozni, és ilyenkor a lövedék ütőereje is nagyon nagy. 400m-ről áttöri az első-hátsó védőlapos kerámia golyóálló mellény mindkét lapját, gazdájával együtt. Az alábbi videón látszik, hogy néha még robbanó töltényt is használnak! Van  acélhegyű lövedék, és speciális perforáló is, amelyik a legkeményebb páncéllemezt is átlyuggatja! A fegyver célzó távcsővé kitűnő Karl Zeiss lencsékkel van szerelve, robusztus és egyszerű. Egyszerűsége azonban nem jelent minőségi kompromisszumot, mert terepen, harci helyzetben a megbízhatóság élet-halál kérdésévé válik. Jó tudni azt is, hogy a filmekben látható kényelmes egyszerűség ellenére, egy távcsővel szerelt fegyverrel sokkal nehezebb pontosan célozni és lőni is, mint a klasszikus célzótüskével. Gyakorlat, ravaszság és macskatürelem kell hozzá! Néha órákig kell mozdulatlanul feküdni, kuporogni, de nem ritka a több napos leselkedés sem! Álcázás, szomjazás, éhezés mind rendkívüli önfegyelmet, és (vagy) gyűlölködő fanatizmust igényel. Utóbbiból végtelen mennyiséget szerzett be magának a Grande Army, de meg is isszák ennek most a levét.
Csak erős idegzetűeknek ajánlom, mert nem derűs az, amit itt nyilvánvaló propagandacéllal bemutatnak. Ez azonban az érem másik oldala lenne, amit mindig eltitkolnak azok, akik esztelen háborúkat találnak ki, és naiv fiataljaikat küldik rendületlen fapofával az értelmetlen halálba.


20 megjegyzés:

LeHeL írta...

sajnálatos, hogy ilyen ősi földeket túrnak szét. Állítólag számtalan felbecsülhetetlen értékű múzeumot bombáztak, lopkodtak szét..
kemény kis videó..

Névtelen írta...

Ejnye Karesz csak nem téritett meg punCzika a liberális hűjeségeivel. Ez háború és itt emberek halnak meg. Az hogy nem jó a stratégia egy dolog, biztos egyéb érdekük van, hogy nem ért véget teljesen pár hét alatt. De hányan is haltak meg a II vh alatt amcsik? 2százezer vagy több? Ezzel szembe az iraki 4OOO csak pihe. Ott is aztán a liberálisak dobraverik mintha milliókat lőnének igy le. Amúgy szerinted minden kilőtt amcsi katonára hány muszlim jut?

Karesz írta...

Hé, há, hó, izé!
Mitől lennék én liberális, és főleg "olyan" liberális?
Na ne, ez még viccnek se jó!
Ha nem túlzok, akkor 1:100 lehet az arány! Egy lelőtt liberális katonára, száz hagyománytisztelő muszlim civil jut. Harcosokról nem tudnék számot adni, itt valamivel kiegyensúlyozottabbak lehetnek az arányok, de nehéz eldönteni, mert hazudnak a hivatásosak nagyon!

Névtelen írta...

Hát mondjuk attól lennél az, hogy te is hasonlókat irsz mint az amerikai liberális, háborút szabotáló média. Hogy képesek a saját katonájukat biróság elé küldeni,mert állitólag erőszakolt!!
És ezt HÁBORÚ ideje alatt!!!
A hagyománytisztelő muszlimokról meg annyit, hogy te sem vagy öreg, még megérjük hogy közelebbről megismerjük hagyományaikat sőt vallásukat is a fejedért cserébe.
Akkor majd kisirt szemmel mondod hogy bezzeg ha akkor 1:1OOOO arány lett volna ma nem itt lennénk!

Karesz írta...

Ez aztán durva volt!
Háborút szabotáló liberális törvényszék! Háború alatt!
Háború alatt, a háborús övezetben, rablás fosztogatás, erőszak esetén helyben szoktak ítéletet végrehajtani, a legtöbbször halál a büntetés! Minden civilizált nemzet, aki valamit is ad magára, ezt teszi! Amerika pedig itt is kivétel!!!
A földön fekvő sebesülteket lövöldözik le, civileket vadásznak éjjel, infravörös keresővel! Videón rögzítve, de a bíróság nem találja vétkesnek a nyilvánvaló háborús bűnökben vétkes katonákat. Genfi egyezmény, a foglyok kínzásának tilalma, rejtett CIA szállítmányok, Guantanamo, civilek fogvatartása vád nélkül. Ilyeneket a náci Németország Gestapója csinált hatvan évvel ezelőtt! A program neve "Nacht und Nebel"! Éjszaka és köd! Jól hangzik, mi? Ma a CIA csinálja ugyanazt! Ha valaki attól lesz liberális, hogy mindezt elitéli, akkor én liberálisabb vagyok bárkinél!
A "hagyománytisztelő" nem feltétlenül a te meg az én torkom elvágását tűzte ki életcéljául! A sokat hangoztatott nyugati emberi jogok tiszteletét szélesebb kőrben illene értelmezni, s akkor mindjárt kevesebb ok lenne a verekedésre! Ha nem, akkor annak sokan fogják a levét meginni, a következő időkben. Az iszlám fundamentalizmus egyik vonása, hogy tekintélyre, elismerésre törekszik, bizonyítani akar! Ha nem kellene bizonyítania semmit, és azzal nem igyekezne senki konfrontálódni, máris tisztább lenne a levegő! Persze mindig vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy nekik több jár, mert nekik nagyobb a farkuk hossza!
Inkább a saját orra hosszát kellene nézze mindenki, mert a földön mindnyájunk számára van hely! Ezt a "túlsó" oldalon is nagyon jól tudják! Szentül hiszem, hogy én például tökéletesen megérteném, és nagyon jól kijönnék az arabokkal, mint ahogy a zsidókkal a kínaival és az orosszal is szót lehet érteni! Amíg a világot vezetni akaró apró kicsi hitlerek, bushok és stalinok kerülnek a székbe, addig mindig lesznek olyanok, akik ezt nem fogadják el, és ezzel szembeszállnak! Van aki felrobbantja magát, van aki másokat robbant fel, bosszúból!
Ki a hibás?
Az 1:10 000-es viccedet nem csípem, az gusztustalan nagyon!
Te hány ártatlan torkát vágnád el, hogy legyen béke? Ezt számold ki, ha ilyen világban akarsz élni!
Nekem világosabb, inkább a fejemet vágják le, de én nem teszem ugyanazt!

Névtelen írta...

A földön fekvő sebesülteket lövöldözik le, civileket vadásznak éjjel! És azt miből veszed hogy azok nem harcos civilek? Mikor az a taktikájuk hogy elvegyülnek a civilek közt, azok meg segitik őket
Volt is a youtubeon hogy lelőttek egyet, egy kiskölyök odament siratni majd hirtelen egy gránátot akart eldobni. Ezek összemosódnak nem lehet tudni melyik másik.
És ami a kinzást illeti, szerinted hogy lehet egy fanatikus, eddzett, fájdalmat is alig érző katonát vallomásra birni? simogatással?
Az meg megint liberális propaganda hogy hobbiból ártatlanokat ölnek. Ez nem jelleme az angolszász fehér embereknek különösen a pionir amcsiknak. Nem olyanok hogy direkt ártatlan civileket robbantsanak fel,vagy kamera előtt vágják le a fejüket.......................
Az lehet hogy TE szót értenél az iszlám fiaival, kérdés az hogy ők egyáltalán szóba állnának-e veled?

Névtelen írta...

Na tényleg van sok videó a borzalmakról amit az amcsi katonák 95 százaléka naponta elkövet.
Ime itt iraki gyerekeket vesznek célba. Csak ha erőss az idegzeted Karesz csak akkor nézd végig, különösen a vége borzalmas....
http://youtube.com/watch?v=kyG_q2xktk4&feature=related

Karesz írta...

Most aztán szó nélkül maradtam, köpni nyelni nem tudok! Ez már igen!
Te ennyire naiv vagy, vagy csak úgy teszel?
Nekem Ceausecu jutott azonnal eszembe, ő is szerette a sok gyermekes felvételeket, nem véletlenül!
Egy gond van, ha nem vetted volna észre! Mi a francokat keres egy állig felfegyverkezett fasz, gyerekek közt? Cukorkát és pokrócot ad nekik? Te ezt beveszed? Simogatja őket! Automata gépfegyverrel a kezében! Nem veszed észre az ordító bizarrságot?
Valahogy Mengele is így grimaszkodott a Birkeanau-i rámpákon, mikor ikreket keresett a deportáltak közt.
Isten óvjon meg minden gyermeket, akit egyenruhába bújt, fizetett hivatásos gyilkosok babusgatnak! Ne feledd, aki egyenruhát vesz magára, ölni, gyilkolni készül és hiába teszi a joviális úriembert! Aki babusgatni akar gyermekeket, az otthon marad az asszonya segge mellett, és annak csinál egy párat, aztán simogatja őket, ha marad még ideje! Esetleg beáll az Üdvhadseregbe, misszionáriusnak megy a trópusokra, ott váltja meg a világot, kergeti a maláriát!
Megáll az ész, hogy milyen egyszerű baromsággal ki lehet verni embereknek a szemét, és még tetszik is nekik! Két, három pedofil katona vigyorog, nyilvánvaló propagandacéllal, és egyesek hanyatt esnek tőle! Van aki a háttérzenétől olvadozik!
Nem azért mondom, de ilyen ócskaságokkal igazán nem kellene fáraszd magad!
Eszem-fa...om megáll!

Karesz írta...

Itt van egy olyan link, ahol a gyermekek valószínű, hogy mindnyájan gránátokat dobáltak át az Atlanti óceán túlsó oldalára, azért gyilkolták őket le!
http://youtube.com/
watch?v=HeTuFYFwS8I&feature=related
Talán az a kisebbik csecsemő, az csak egy M 2-es tankot támadott a cumijával, azért szaggatták le a fejét a kurva kölykének! Nagy veszélyt jelentenek mind az amerikai gazdaságra és vegyi fegyvereket tartogatnak a pelenkák közt!
Ezeket nem simogassa senki, mert megtámadták az USA-t!

Névtelen írta...

Igen ilyenek sajnos vannak. De nem azért haltak meg a gyerekek mert holmi vérszomjas pedofilok élvezték hanem mert a drága honfitársaiknak, kik harcosoknak nevezik magukat, az a taktikájuk hogy elbújnak a civilek közt és onnan gyáva módon snipereznek. Micsoda HŐS katonák!
Amúgy meg szerintem te csak puszta kisebbségérzésből vagy olzan usaellenes. Mert mi csak egy szar ország hitvány nemzet tagjai vagyunk nem birjuk elviselni. Egyáltalán voltál te az usaban bár egyszer? Láttál amcsi marine katonát? Tod nekem testvérem már 24 éve ott él igy van szerencsém látogatni elégszer. Legutóbb pont 2OO4 ben. Akkor jött egy szakasz haza. És ezek nem tüntek ártatlanokat gyilkolóknak. Ezek egyszerű, vidám katonák voltak, kik miután büszkén felvonultak, du fociztak a helybeli gyerekekkel. És mindenki boldog, büszke volt, és úgy érezhettem magam mintha közülük való lennék. Na lehet hogy épp ez az a valami amit olyan nehéz elviselni??
És amint mondtam mindig ott van az az 5 százalék, de ezeket általában el is itélik hamar.

stones írta...

Az ideológiók ingoványos talajára tévedtél Testvérem. Ha a Nato csúcsra tartasz globalizációt ellenezni, biztos, hogy nem fogok veled tartani. Valamikor 2000 leit adtam egy eredeti Levi Straussért, 1500 leit egy Pumaert és 4000 leit egy motoros dzsekiért. Szeretem a Pink Floydod, a Rolling Stonest az U2-öt, kedvenc country énekesem Dwight Yoakam. Kevés szabadidőmben bárgyú kommandós filmeket nézek. Volt barátaimnak 90%-a valamelyik globalizált demokráciában keresi a szalámit a kakaóvajas kenyerére. Miért gondolod, hogy jó az, ha a hagyománymegőrzés érdekében, akaratuk ellenére asszonyokat csadorba kényszerítenek és kilövik a parabola antennából a fejet? Stb… Nem ismerős? Megérted te is!
Megértem azt, hogy keresed az igazságot, a józan, racionális igazságot! De engedd meg....Amit józan értelemnek vagy észnek nevezünk -, természettől fogva egyenlő minden emberben; úgyhogy véleményeink nem azért különböznek, mert eszesebbek vagyunk a másiknál, hanem azért, mert gondolatainkat különböző utakon vezetjük, s nem ugyanazokat a dolgokat nézzük. Egy percig sem mondom, hogy a globalizált, amerikanizált világ tökéletes. Ennek a világnak is minden bizonnyal eljön majd egyszer a vége. De az kétségtelen, hogy a az ,,eszmék szabadságát” az Ógörög demokráciák óta ennyire egyetlen társadalom sem biztosította. Maradok barátsággal.

Nagy István írta...

Egyre nagyobb az esélye annak, hogy az eszmék szabadsága kipusztítsa az életet a Földön, amelynek az "amcsi marine katona" is kimúlója lesz. Mert, aki másnak vermet ás ...
Ez a verem ugyanis nem a gyermekről és a katonáról szól, hanem az olajról és a dosznófejú nagy úrról.

Karesz írta...

Névtelen, ideje lenne nicket választani!
Nekem az a véleményem, hogy vagy nagyon naiv, vagy akarod látni a dolgok lényegét. Illetve akarod, csak nem láthatod!
Kisebbségi érzéseid neked lehetnek, mikor hitvány nemzet tagjának tekinted magad! Kurvaországot eddig is csak gyurcsány és a hasonszőrűek emlegetettek! Én nem tartom magam sem hitványnak, csak magyarnak és nem cserélnék semmi pénzért senkivel sem! Még a vidám, boldog és elégedett tengerészgyalogossal sem! Azt meghagyom neked! Amúgy is közöttük éreznéd jól magad!
Szia Stones!
Tisztázzuk, hogy sem globalizáció, sem liberalizmus, sem hagyománytisztelet kérdése nem vetődik fel! Egyébként a hagyománytiszteletet idézőjelben emlegetem, és nem feltétlenül pejoratív értelemmel!
Vannak tettek és cselekedetek, amit el lehet még fogadni, és vannak olyanok, ami a civilizált értékrendszerben nincs létjogosultságuk! Ezen kár vitatkozni, felfogástól függetlenül! Sem egyének sem államok, sem szervezetek nem lehetnek kivételek, és semmiféle parlament, vagy diktátor rendeleteivel, törvényeivel nem teheti azokat elfogadhatóvá! Ez a lényeg!
Gond ott van, hogy a legdemokratikusabbnak nevezett rendszerben vannak a legnagyobb társadalmi igazságtalanságok, a legnagyobb törvényesített rablás, fosztogatás, az állampolgárok kárára. Ha kétségeid vannak, tanulmányozd csak a biztosítási rendszerüket, bankjainak működését, a hivatalok abszolutista hatalmát,azok önkényes hatalmát, akiket soha senki nem választ meg, mégis vezetik a társadalamat saját érdekeiknek megfelelően. A világ legnagyobb bűnfészke nem lehet a példakép! A szervezett bűnözés mértéke utolérhetetlen, minden szinten ott vannak a gengszterek, fehérgalléros bűnözök, a sátán ügyvédjeivel körülbástyázva!
Legyilkolt államelnökök, kiderítetlen politikai gyilkosságok, az agyondicsért alkotmányuk semmibevétele! Egy deklarált szándék annyit ér, mint amennyit abból betartanak!
Nincs faji megkülönböztetés, de harmincöt évvel ezelőtt még a "niggerek" nem ülhettek le fehér jelenlétében, nem léphettek be bárhova! Az alkotmányukat több mint két évszázaddal korábban írták meg, volt közben egy un. abolcionista mozgalom, polgárháború és egy Abraham Lincoln nevű elnök is, akit menetrendszerűen lelőttek! Nürnbergben nagyon felháborodtak, mikor a náci törvényekről, a zsidók kitiltásáról hozott törvényeket tárgyalták.
Ezzel a szemforgatásos álszemérmességgel van nekem bajom, azt nem tudom elfogadni! Nem csak az amerikaiakkal van ez így, hanem a román állam náci beállítottságát is szívből gyűlölöm, ugyanúgy, mint a magyarországi álszenteskedő nemzetellenes vonal képviselőit is!
Nem a Szabadságszobrot köpöm le, hanem azokat, akik annak a szimbóluma alatt, arra szégyent hoznak, azt mint ideológia megszégyenítenek! Gondolom, ez most világosabb lett, de aki akarja, kiforgathatja szavaimat, a lényeg nem változik, mint ahogy én sem mondok le elveimről!
A görög demokrácia, az olyan dolog, hogy talán jobb lett volna, ha soha sincs, mert akkor nem mérgelődnénk annyit, hogy azt mennyiféleképpen lehet megszégyeníteni, mindenre ráhúzni a nevét, a legtöbbször teljesen jogtalanul!
Egy éjszakát azzal töltöttünk el, haverok, hogy könyveket,dokumentumokat hordtunk egy halomba, és egész éjjel vitattuk, hogy hol rontotta el az emberiség az athéni álmot?
Az ókori demokrácia előnye az volt, hogy azt érdekektől mentes, tökéletességet kereső bölcsek dolgozták ki, mint rendszert! Egyetlen szépséghibája, amit találtunk, a rabszolgaság volt, de az akadékoskodóknak csak annyit mondanék, hogy akinek ez volna a gondja, olvassa el "Tamás bátyja kunyhóját"! Az csak most történt a tegnap, a sokévezredes történelem naptárában!
A reggelig folyó vitát az szakította félbe, hogy reggel az egyikünk nője megjelent a lépcsőn, és vidáman köszöntötte a lenti társaságot. Mindenki felnézett a lépcsőn álldogálóra, és nagy csend lett! A látvány lenyűgöző volt, mert alulról minden látszott, nem volt rajta bugyi!
Kell ide demokrácia?

Márton Zoltán írta...

Hát, én hál'Istennek nem ismerek "amcsi marine katonát", ellenben ismerek amerikai gondolkodó lényeket, akinek a véleménye nagyjából megegyezik a Kareszével, már ami az amcsi társadalmat, és annak rákfenéit illeti. Állításuk szerint a gondolkodók nagytöbbségének nagyon rossz a véleménye a rendszerükről, csak kevesen vannak. Hát mit csináljunk, több az ondolkodó, mint a gondolkodó :-)

Nick írta...

Na tesék, választottam nicket.
Karesz te nagyon elvagy egyfele. Mondd mitől vagy to olyan büszke magyarnak lenni? Jól van rendben magyarnak születtünk, ez van, elfogadom, magyar vagyok, de olyan büszke sehogy sem tudok lenni. Meg elnézem azt a kritikát amit amerikára zuditasz, persze soha nem jártál ott, de attól eltekintve te tudod hogy milyen nagy gangszta zolik. És lám mégis ott élnek majd a legjobban az emberek. Tudod ott aki nem lusta disznó az keményen haladhat. Nem kell az apád báró legyen. Nem leszel olajmilliárdos de simán megélsz. És tudod a legtöbb helyen elérték hogy nemzettársaikat más állam nem itélheti el. Erre mega mi nemhitvány nemzettársak leszavaztak becsületesen. Ja igen ők nem magyarok....vagy ők a hitvány magyarok. Kúltúrák és vallások könyörtelen háborúját éljük. Nézd csak meg micsoda felfordulást okoz egy ártatlan karikatúra a hagyományörző muzlimok kürében. Láttad? azt a gyűlöletet a szemükben, ahogy köpködték a dán zászlót halált kiáltva. Na ez az amit te úgy pártolsz. És nemsokára majd közelebbről is megtapasztalhatod. Csakhogy akkor nem fogsz tudni ilyen kritikákat irni, mint most a demokráciaellenes amerikáról. Mert mondjuk akkor kivágják a nyelved. Csak úgy, mert megsérted a hagyományukat...

Márton Zoltán írta...

Nick, ha azt állítod, hogy van amcsi kultúra (és miért ne tennéd), akkor azt is el kell fogadnod, hogy van muzulmán is, csak ott a normák kissé mások, mint a mieink, vagy az amcsiké.
Aki a karikatúrákat megeresztette, az vagy nem tudta, hogy mivel játszik, vagy éppen elérte a célját.
Ha megengeded, itt egy hasonhelyzet: a bakaságban a moldvai srácok úgy küldték egymást az anyjukba, hogy még a szemük se rebbent, és a "fogadó fél" sem vette szívre, mert belefért az értékrendszerébe. Nem értették, hogy az erdélyiek (magyarok és románok) miért gurulnak be, pofozzák fel őket egy anyázásért. A bozgor szóról nem is beszélve. Persze erős a hasonlat, de lényegében erről van szó.
Egy másik "édespofa" történet: az izraeli hadsereg bevonul egy arab faluba, egy terroristát keresve. Tűvé teszik a falut, de nem találják, erre bosszúból levetkőztetik a férfi lakosokat és végighajtják a falu főutcáján őket. Eurókonform értékrendszerrel is felháborító a történet, de ettől még az öreg kontinensen senki sem gyújtaná fel magát. Ott viszont mások a normák. Egy eképpen megszégyenített férfinek nincs értelme többet élni. Jelentkezett is az egész banda öngyilkos merénylőnek. Felháborodhatsz rajta, vagy elítélheted, de ki volt a kovász a dologban? Az izraeliek fel vannak készítve muszlimológiából, nekik nem kell magyarázni a helyzetet. A bárgyú médiafogyasztó nem érti, miért háborodnak fel az arabok egy kis nudizáson, hisz senkit sem vertek meg, öltek meg, erre ők bombával szaggatnak szét ártatlanokat. A feszültségeket nem úgy lehet feloldani, hogy vonalkódos, fényképes kitűzőt teszek az egyenruhámra, kinevezem magam világrendőrnek, és megmondom, hogy mi a tutti. Az arabok is megérik a pénzüket (ahogy minden háborúzó nemzet), de ne dicsérje nekem senki Stalone nemzetét se.

Karesz írta...

Hát ez a Nick nagyon jó! :-)
Először is, azért vagyok büszke arra, hogy magyar vagyok, mert amerikai bármikor lehetnék! Nem furcsa?
Ami szerintem bárgyú érv, hogy kritizálom az amcsikat, pedig soha sem jártam ott! Te tudod, hogy az iszlám gonosz és az életünkre tőr, vagy ezután fogja ezt tenni! Gondolom hogy mindezt az iszlám különböző országaiban való körutad alkalmával tapasztaltad, mert ezek szerint ilyesmiről csak a helyszínen lehet hitelesen tájékozódni! Irán, Irak, Pakisztán, netán Líbia, vagy Indonézia volt a látogatott vidék, vagy mindenik? A kívülálló számára mindegy, de mond csak azt egy iráni perzsának, hogy arab, meglátod mit fog erre mondani! Megpróbálhatod az indonéz muszlimnak is arab nevet adni, garantáltan sikeres leszel.
Az aztán tényleg beszarás, hogy:
-"És lám mégis ott élnek majd a legjobban az emberek."
Ezt aztán jól megmondtad! Valahogy szívesebben választanék mondjuk egy skandináv országot, ha már választás elé állítasz! Svédország, Dánia, Hollandia, Norvégia de még Belgium se rossz, de Svájc igazán nem lenne rosszabb, és van lejjebb is, pld. még észak Olaszország is talán jobb, mint a csodák csodájának országa, az Óperenciás tengeren túlról! A kereset ott tényleg jó, de úgy, hogy az ott nyert pénzt itthon költöd el! Próbáld meg ott megélni hosszabb távon, adót, mindenfajta biztosítást fizetni, mindjárt lefagya a mosoly a képedről, mikor meglátod mennyi marad, mire lesz az elég az ottani színvonalhoz képest! Erről az ottani rokonaid mesélhetnének, és azt hiszem hogy mesélnek is, csak éppen nem szívesen dicsekszik vele senki!
Amerika nem csak Bush Gyuriból áll, de sok a hozzá hasonló seggfej, és külső drukker is akad, aki összetéveszti a szezont a fazonnal!
Nekem az amerikai szellem által kitermelt kultúra tetszik és nem a hasonlóan kitermelt amerikai kultusz, ami nem ugyanaz! Akkor sem, ha a fogalmak néha keresztezik egymást és összefolynak a dolgok.
Szeretem a jazzt és a swinget,a countryzene hangzását és az USA for Afrika produkciók nagyvonalúságát, önzetlenségét. Szeretem Eddy Murphyt, Denzel Washingtont és Halle Berryt nagyon! Sorolhatnám, hogy mennyi mindent kedvelek, és hogy hány hírneves személyt, amerikait kedvelek és számomra ez jelenti az igazi Amerikát!
Ki nem állhatom a Coca Colás löttyöt és a McDonalds féle szemeteket, és egy pofa bagót nem adok a Fehér Ház mindenkori bábelnökére és röhögnöm kell azokon az ájuldozókon, akik az elnök nevét kiejtve extázisba esnek!
Pár évvel ezelőtt gyúnyolodtak rajtunk, hogy micsoda ocsmány személyi kultusszal ünnepeljük a nép nagy fiát! Most énnekem fordul ki a gyomrom, mikor látom a sok balfaszt, hogy ájuldozik a nép egy mitugrász senkinek a neve hallatán. A president, ohh!! Őket senki sem rendeli ki a kommédiázásra, mind minket annakidején, mégis mennek!
Ez már a kitermelt emberfaj, az agyamosott biorobot!

Nick írta...

Annyi arab országban nem, csupán Sziriában és Libanonban volt alkalmam elmenni, igaz az már régebb volt, de mit sem változott azóta. Nem volt semmi gond, igaz előre megmondták, nehogy megsértsük őket, mert helyszinen lincselés lehet a dologból.
Arról meg vitatkoznék hogy mondjuk az északiaknál jobb lenne... az lehet hogy lassúbb minden, nem hajtanak úgy, de mint megélhetés. Nézd csak meg, a keresetet, és mennyivel olcsóbb minden az USAban
Elektronika, ruha, auto, stb stb
Na persze itt nem egy fekete takaritóra vagy mexikoi melósra gondolok. És igaz h most ott is kezd nehezebb lenni, de majd megoldják. Nem mondható az sem hogy Bush jó elnök, sőt! De nem a legkönnyebb periódusban lett elnök.
Akkor történtek a terror dolgok, és akkor muszáj volt lépni, az egész ország akarta. Hogy aztán lett egy elhúzódó háború a fegyverkereskedők lobbyja miatt az más dolog.
DE te itt megint eltérsz a lényegről. Ami egyszerűen az, hogy lassan iszlamizálódik európa és máris zavargások veszik kezdetüket. A mecsetekben uszitanak az imámok, a török már egyetemet kér a némettől, az angolokat saját fogadott orvosaik robbantják föl. Na ezzel a mentalitással van háborúban amerika és európa java is. Erre meg jössz és elkezded védeni a hagyományörző muszlimokat. Mindjárt a londoni robbantók is eszmejükért elesett hős katonák lesznek. C-mon Karesz!!!

Karesz írta...

Európát nem kell félteni az iszlámtól, mert az idők során a kereszténységet is volt "szerencséje" átvészelni! Az sem volt kisebb istencsapás, ha meggondoljuk! Vallásháborúk, eretnek vadászat, boszorkányüldözés stb.
Lassan csak odajut mindenki, aki a fejét hordja a nyakán és nem a hátsóját, hogy megérti végre azt, hogy más kiút nincs, mint a másság elfogadása, annak tisztelete! Le kell ülni tárgyalni, mert a fegyverekkel való erőszaknak nem lesz sikere, az iszlámmal szemben való harcban pláne nem! Nem konfrontálodni kell, hanem együtt élni vele, keresni a közös utat! A történelem során számtalan példa mutatja, hogy létjogosultsága van a békés együttélésnek, a kölcsönös tisztelet jegyében. A kordovai kalifátus története évszázados együttélést jelentett a kereszténység és az iszlám jegyében. Az akkori világ legmagassabb szintű civilizációját sikerült megteremteni Európában. A leghíresebb egyetemek itt működtek, a legszebb épületeket itt építették meg, az antik görög civilizációt itt fedezte fel újra az európai civilizáció! Pitagorász tételét, Arkhimédész törvényét, az Euklideszi geometriát itt tanították először Európában. A modern orvostudományokat araboktól tanultuk. A szemészetben máig érvényes tanításokat, kórismét, rendszerezést használnak a világon A sebészetben olyan jártasságról, gyakorlati megoldásokról számoltak be, hogy olyant csak a 19. században fognak mégegyszer tanítani. Addig a sötét középkor minden babonájával, barbárságával nyomja az emberiséget a kilátástalan nyomorba!
A sokoldalú fejlettség mellé illene még az algebrát, az arab számokat is felvenni, és talán a legfontosabbat is megemlíteni, az alkímiát! Nem az aranycsinálásos baromságot, hanem az anyagok ismeretét, a modern kémia megteremtésének a kezdetét. Ezt sem a pápák körleveleiből ismerte meg a világ! Ezért legfeljebb a máglyára küldtek a jámbor keresztények, mint varázslót, kuruzslót!
Egy út van, a közös út! Aki nem azon igyekszik járni, az a pusztulásba rohan és másokat is magával ragad, másokat küld a vesztébe, de nem old meg semmit!
Ezt igyekszem kifejteni, ez a mondanivalómnak a lényege! A szemforgatókat, a bajkeverőket a francba kívánom, mert felelőtlen tunyaságukban, korlátozott elméjükkel nem képesek a legegyszerűbb összefüggéseket sem meglátni, de ennek ellenére a döntést tartják a kezükben, méltatlanul! Tüzet csiholnak, aztán mikor a környezetük tüzet fog, akkor keresik a piromániásokat!
Bin Laden a terrorista, de mikor a CIA szovjetellenes hazafinak képezte ki, akkor szabadságszerető hős volt, aki a kommunista invázió ellen harcolt halálmegvetően, az afgán nép hőseként. Mikor ugyanezt tette az amerikai intervencionista tendenciák ellen, akkor hírhedt terrorista lett egyből, Amerika elsőszámú ellensége! Lehet, hogy így van, de aki szelet vet, ne lepődjön meg, mikor aratáskor vihart kell kaszáljon, ha tud!

Nick írta...

a másság elfogadása...
Na, erről irtam a legelső kommentben, mire te Hé, há, hó, izé!
Nem mondhatod komolyan hogy európa sőt amerika nem tiszteli a másságot. Itt gondolom a buzikra is gondolsz. Mind1. Befogad bárkit e két kontinens, jönnek is javával. Meg BinL-t hozod fel. Szóval az megengedhető amit csinált 9-11én. Erre volt a válasz afganisztán, aztán irak. Ami igaz hogy komlikált lett, de ez már a profitorientált gazfickók miatt van. Te meg a XXI szban hozol fel ezelőtt 12OO evvel létező kalifátusokat. Mi lett a mohács utáni vagy azelőtti ismerkedésről? Nem volt a legkellemesebb, nekünk magyaroknak mi? Bezzeg ha akkor mi is tiszteltük volna a hóditó vallásukat, bizonyára nem irtják ki a fél nemzetet. Manapság ezer éves példákat felhozni nem érdemes. Más világ más eszmék más dermográfia. Az iszlám hóditó szándékát nem tagadják ők maguk sem, tisztelnek ha aláveted magad. Egy hatalmas tömeg, állati szinten tartva, csakhogy néhány imám vagy mulla uralkodhasson. Nem beszélve arról hogy ha majd mögöttük lesz egy atomhatalom, akkor majd még bátrabbak lesznek a fiúk. Van egy autós matrica USAban. Rájöttem nem is mondd marhaságot. Az van rajta: Irán atombombát akar? Még nem késő, adjatok neki néhányat......