- Ne kérdezd, ki vagyok, mert:

"Senki sem különálló sziget...minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel!

- Ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang! Érted szól!"

2015. március 22., vasárnap

Valaki Tragédiája


Valaki tragédiája


Ellenséggel, ki veled egy ágyban
hever, soha ne légy barátságban!
És ne higgy annak szavában
ki terveket sző, de valójában
önmagát éli, az udvarodban!
Ki ha kell, ő kiáll a hátadban
és leszúr ő téged, nagy bátran.
S ha megkérdik, hát megmondja,
Ez voltál te, ki elétek kiálltam!
Gyarlóság! Értitek? Ezért nem bántam
tettemet. Értitek? Rá földet én hánytam.

Nyárády Károly


2015. február 21., szombat

Várakozás


Várakozás

Erőt gyűjt titkon a tavasz
Nyugtalanul pislognak a csillagok az égen
A hajnal nem hoz rózsavizű harmatot még
bár mosolyától megroppan a hó a réten

Kegyetlenül télbe harapott már a szél
Megmozdul tőle a lét a néma rügyben
Lehullik a jégpáncél is, tikokat locsog a csermely
Fent, a mérhetetlen égbolton valahol
bárányfelhők fürdőznek az égnek kék vizében

Nyárády Károly

2014. október 20., hétfő

Árral Szemben


Árral Szemben


Testvér! Ne engedj teret a sötét szónak
és ne azt halld, mit ellened elmondnak
mert nem hiteles szavuk mindazoknak
kik most ellened, s másképpen szólnak!

Sok volt itt a szájhős, kik most félreálltak
Bátran sunyítanak, álruhában óbégatnak
és voltak olyanok, kik orvul vermet ástak
és olyanok, kik mosollyal hátulról szúrtak

No, de hidd el, nem ők azok, kik számítnak
kik a Júdás aranyait zörgetve gazdagodtak
mert bár ők, mint mindig, többen vannak
kik apát-anyát is lelketlenül pénzért adnak,
de nem én!

Nem én, és tudd meg, hogy még sokan vannak
olyanok itt, kik bár riadtan kissé megkoptak
de ha mégis, hát ők kiállnak és kezet nyújtnak
nem törődve, beléjük ezért mekkorát rúgnak.

Ezért mondom, ne engedj teret a sötét szónak!
S ha teheted, ne mondj nemet a fájdalmadnak!
Könnyezz inkább, mert veled álnokul elbántak
és nemesebb lesz lelked, s akik Veled itt maradtak
ők is könnyeznek, mert minduntalan Rád gondolnak!

Nyárády Károly


2014. augusztus 5., kedd

Ó, Te Isten! Te ezt hagyod?


Ó, Te Isten! Te ezt hagyod? 


Sötét halál madara száll fent az égen
Vágya egy van, az hogy minden égjen
Dögöljön és pusztuljon itt minden
Te ezt hagyod? Ó, Te Isten!

Álnok szörnyek torkából halál kiröppen
Nyomában ártatlanok vére falra fröccsen
Vétkes e világban már az újszülött is itten
Te ezt hagyod? Ó, Te Isten!

Álnok bábkormányok kürtölik ki az új igét
Hős és nagy lett az, ki merészen Ellened vét
Kiknek minden gonoszságra válaszuk az igen
Te ezt hagyod? Ó, Te Isten!

Boszorkánykonyhában születnek új gének
Alattomos útjuk nyomán jajdul a gyászének
A dögevők is utálják már, vége akkor sincsen
Te ezt hagyod? Ó, Te Isten!

Büntesd már meg őket, Isten, az Ellened vétkezőt!
Büntess meg engem, a merészen illetlen kérdezőt!
De kíméld meg gyermekem, kíméld a szebb jövőt!
Hisz meghal így a hit, hogy a jó győz a rossz fölött
S akkor meghal az Ige is, mert a gonosz új testet ölt
S hatalma végtelen nagy lesz a mindenség fölött.

Nyárády Károly

2014. április 6., vasárnap

Szavak nélkül

Szavak nélkül

Elfogytak szavaim, és elment a hangom
Megtörtem végleg, és eltört a lantom
Partra kivetett vagyok, s kiszáradt torkom
Ezért most elrejtem ezután előled végleg az arcom

Enyészet, te nyertél megint
de csak azért, mert én feladtam harcom!

Nyárády Károly

2014. március 19., szerda

Erotic Night


Erotic Night

Akarod újra egy rejtelmes éj titkait?
Egy melletted dobbanó szív hangjait
Hallani, és azt, te vagy, és senki más
Nem érdekel most az, ki is az a más
Ki elvisz holnap, a karjaiban magának
Ha tudhatom, a szíved nálam maradhat.


Nyárády Károly

2014. március 1., szombat

Édesapám Üzenete.

Egy év telt el azóta, hogy édesapám végleg eltávozott az élők soraiból.
A napokban egy újságból kivágott cikket találtunk a személyes dolgai közt, gondosan elrakva. Rajta a következő idézet volt olvasható:

„Küzdöttem értetek, szívvel és erővel
De mint a büszke fák, végül ledőltem.
Most csak annyit kérek tőletek:
Szeressétek egymást, mert én már nem leszek!”

Ez most nagyon fáj.

2014. február 6., csütörtök

Változás
Titokzatos lassúsággal fordul idő, s talán kékebb már az ég
mert leveti egyszer láncait a jámbor folyó, s megtörik a jég.

Nyárády Károly

2013. november 9., szombat

Vakon szeretveVakon szeretve Őt

Hagyd a Nőt álmodni úgy, s hagyd is Őt azzá lenni, ami!
Hagyd Őt álmodni úgy, hogy szeretni kelljen Őt, ki elhiszi
hogy szeretni Őt a legjobb, s a trófeát is úgy kell elvinni
hogy elhitesd vele, te csak szívét akartad meghódítani
de tiéd lett teste is, s Ő  ellene semmit sem tudott tenni!
Úgy légy te is vak, és szeresd azt, kivel boldog akarsz lenni
mert meglehet, téged is csak vakon tud egyvalaki szeretni.

Nyárády Károly

2013. november 6., szerda

Vigyél haza!

Vigyél haza!

Ó, kedves, ha a zongora szól lágyan, s a karodba bújok
én akkor csak álmodni szeretnék, mert tőled elhullok
s a lágy kebled ölén akkor én csak terólad ábrándozok,
úgy, ahogyan én csak a szerelmes nőmről álmodhatok.
Tégy velem csodát, vigyél haza, s legyünk mi boldogok!

Mond, mit hibázok én, ha célba olykor nem találok
és bágyadtan kérlek, segíts nekem, hisz hiába várok
mert elment az utolsó járat is, és én egyedül állok
egy hideg állomáson egyedül vagyok, és terád várok
Vigyél magaddal, kedvesem, mert én a tied vagyok!

Jöjj utánam, ne hagyj itt állni, az álmaimmal elveszni
Gyere, és ölelj át! Mond azt, mit nem mondott ki senki
Enyém vagy, s legyen a holnap bármilyen, van itt valaki
Ki akar téged és szeret, semmit többet, csak egy ennyi!
Vigyél haza, szeress és légy enyém, meg tudod ezt tenni?

Ajándékozz meg azzal, amivel egy vérző szívet éltetsz
Add nekem azt, mit eltitkoltál, mit oly mélyen rejtesz
Légy örök tavasz a szívemben, légy az, amit szerethetsz
S ha hajnalban más néven szólítasz, mikor megébredsz
Érteni fogom én, bár könnyeim nyomába hiába ereszkedsz
Vigyél inkább haza, mert számomra mindent te jelentesz!

Fogadj el úgy, ahogyan én téged magamnak megálmodtalak
Ne keresd az álmot bennem, és ne adj el lazán az ócskásnak
Hisz nem tudod, hol válik valósággá álmod, hol vész el vágyad
Mert rólam szól nedvesre sírt párnád, a hideg, ránctalan ágyad
Nem hiszed? Hát ölelj át, kedvesem, valaha megbántad?
Velem az álmok világában? Ölelj át, te nem így akartad?
Hisz rád bíztam én titkom, mit feledtél, vagy soha nem is tudtad?

Nyárády Károly

2013. november 1., péntek

FohászFohász

Ó, Uram, Te nem hiszed el, hogy mennyire tud nekem ez fájni 
Nem hiszed el, hogy lelkem fájdalma mily végtelen tud ma lenni 
Ha nézek könnyeimen át, s e végtelen sok gyertyát látom égni.


Uram, adj erőt, s békét énnekem, elmémet világosítsd fel nekem
hogy hinni tudjak a bölcsességedben, s add, hogy híved az legyen 
ki ma fájdalomtól csak áll szerencsétlenül a fejfánál, és összetörten
csak remeg, és reméli még azt: Igazad csak Tenéked van, Istenem! 

Nyárády Károly

Mindszentek Napjára


2013. augusztus 21., szerda

Túl az IllúziókonTúl az Illúziókon


Én már annyiszor láttam úgy bálványt leomlani
hogy számolni sem tudnám és könnyet sem ejteni
nem vagyok képes már és vágyat sem úgy elfojtani
hogy annak a romjain ne tudnék ma én már nevetni

Inkább behunyom szemem,
mert láttam a vergődést, a kínt és a csalfaságot
Láttam a vért és a nyomort, s a hazug igazságot
mellyel magyarázni lehetett mindezt a gazságot
hogy jogos volt a jogtalan, ha volt hozzá nagyságod

Inkább befogom fülem,
mert ezerszer hallottam a hamisan prédikálok nagyjait
A hitszegő papok szavát, kik áldották a tankok ágyúit,
Kik lehajtott fejjel szolgálták ki a sötétség angyalait
majd utána könnyekkel hantolták el a szavaik nyomait

Inkább befogom a szám
mert ha elárulom a titkom és valahogy kiöntöm lelkemet
azzal azok titkát mondom el, kik ezért bevernék fejemet
kivágnák nyelvemet, s örök gyehennára ítélnék lelkemet
mert nagy bűn az Igazság, melyért a keresztre feszítenek.

Ezért is szégyellem magam
mert nevetnem kell, és már nem tudok hangosan tiltakozni
ha oly tanítót láthatok-hallhatok, ki az Igét hivatott kihirdetni
ám csak mételyezett szavakat szór, és nem tudja, de nem is érti
építője és sírásója is a Jövőnek, így egyben, sosem tudsz lenni.

És akkor már csak nevetek.
Nevetek, de keserűen, és csak úgy, ide-oda tekintgetve
a kutakodók szemét ezzel, ha lehet, úgy ki és elkerülgetve
hogy ne lássam már meg abban azt a tükröt felvillanni
Melyet ők nekik sem könnyű már ezután csak így elém tartani.

Nyárády Károly

2013. július 18., csütörtök

Vágyam
VágyamOtt, ahol néha csak végtelenül a csend honol
Hol hajnalonként álmosan, de csak egy rigó dalol
Ott, ahol a titkos tisztások napfényes foltján
Hol gyémántos harmat villog a nimfáknak haján
Kik mezítláb lenge táncot lejtenek a puha mohán
Oda húz engem most szívem, az én szerelmemhez
Hegyekbe fel, vén kövekhez, gyantás fenyvesekhez
Szomjat oltani a források jéghideg kristály-vizéhez.
A búra, bánatra valami csodaszert, gyógyírt felkutatni
Mert szeretném elveszett önmagam újra megtalálni.

Nyárády Károly

2013. június 25., kedd

Illúziók


Illúziók


Úgy hiszem, hogy létezik a messzi tájban,
túl az alkonyon, valahol
van egy jobb világ, hol örökösen nyár van.

Úgy tudom, hogy ott a csúcson sincsen tél.
Fény van akkor is,
ha a Nap nyugszik, vagy most éppen kél.

Ott, ha igaz, nincs sem idő, s nincsen tér.
Megpihenhet ott a fáradt vándor,
de csak az, ki mások szívében is tovább él.

Kell legyen egy másik világ, ami nem egy álom,
hol megölelhetjük mi még egymást,
ám én addig a kétségekkel örök harcom vívom.Nyárády Károly