- Ne kérdezd, ki vagyok, mert:

"Senki sem különálló sziget...minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel!

- Ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang! Érted szól!"

2008. február 12., kedd

Napjaink Nagymesterei

Ha két egyformán felkészült, képzett harcost látsz csatázni, látványos hadonászás, vagy komplikált technikák helyett, egy nagyon rövid, egyszerű mozdulatsorozatot fogsz észlelni, ami az egyik fél teljes győzelméhez vezet. Megtörténhetik, hogy mindkét fél kidől, ha halálos fegyverekkel támadnak egymásra. Más lehetőség nincs. A filmekben látható, percekig elhúzódó kapálózások, hadonászások csak látványos trükkök sorozata, és nincs semmi közük a valósághoz. Persze, a filmekben kell látni valamit, szerepelni kell, mert senkit sem érdekel egy villámgyors látvány, aminek lényegét sokan még észlelni sem képesek. Például a szamurájok kardforgatásai még a szelídített változatok esetében is követhetetlenül gyorsak, a pengék csattogása, sercegése hallatszik, egyebet nemigen lehet látni.
Azonban a véletlenszerű ide-oda csapkodás csak látszat, mert a legtöbb vágás, támadás és védekezés törvényszerűen követik egymást, precíz koreográfia alapján. Ez nem csak az előre eltervezett filmjelenetekben van így. A szabály az, hogy aki elsőnek vág, az félig már győzött! Az elő csapás nagyon ritkán számíthat sikerre, de a kezdeményezést jelenti, valójában az ellenfél „helyzetbe hozása” a cél. Az első vágást legtöbbször csak egyféleképpen lehet védeni, ami már az ellenfél kényszeredett elmozdulását erőszakolja ki. A második vágás még jobban kihangsúlyozza a kiszolgáltatottságot, mire a harmadik csapás már célba jut a törvényszerűen védtelenül maradt testrészen, az előző csapások által diktált elmozdulás és időzítés eredményeképpen. Nagyon ritkán, és igazán mesteri tudás kell ahhoz, hogy valaki defenzív állásból sikerrel hárítson egy ilyen előre kitervelt mozgássorozat végső csapása ellen.
A leggyakrabban az a támadási elv érvényesül, amikor csak egy megrendítőbb seb ejtése a cél, mert ezt sokkal könnyebb kivitelezni, és hosszabb távon szintén győzelmet jelent. A kard esetében, egy kezeken ejtett vágás okozta lelassulás már a sebesült biztos végzetét jelentheti. Lényegében bármely harcművészetre érvényesek ezek a szabályok! Majdnem minden párbajban, csatározásban ez a stratégia, legfeljebb a fegyverek mások, és esetenként a célpontok lehetnek eltérőek. A cél azonban mindig ugyanaz: Az ellenfél helyzetbe hozása, majd a sorsdöntő technika sikeres bevitele a végső győzelem érdekében!
Nem véletlenül igyekeztem ilyen hosszasan taglalni, a hadviselés mesteri fokozatainak bemutatását ismertetni., mert az utóbbi időben, bevallom teljesen megdöbbentő módon, mesteri hadviselés alapelveit véltem felismerni a hazai politikai porondon is. Nem a Basescu féle matrózverekedéses cirkuszokra gondolok itt, hanem a romániai magyarság politikai porondján lejátszódó epizódokat raktam sorba. Egyenként, minden részt külön nézegetve nem tűnik különösebb stratégiai játszmának, de ha egyben vizsgálgatjuk, bizony leesik az ember álla. Itt már meglátszik, hogy mesteri munka folyik, mert az világos, hogy egy ösztönösen taktikázó, hátrányos helyzetű csoportnak esélye sem lehet ennyire szerencsésnek lenni!  Ha mégis így lenne, akkor vagy kizárólag született tehetségekkel lenne dolgunk, ami megint csak nehezen hihető, és ennek, valljuk be, eddig még semmiféle hasonló jelét sem tapasztalhattuk.
Az RMDSZ versus ellenzék csatája régi folyamat, és az már akkor dúlt, mikor még senki sem beszélt ellenzékről, mint valós tényezőről. A politikai pártként való bejegyzés elszabotálása, a választási törvény rövidlátó megváltoztatása az RMDSZ részéről, már egyértelműen mutatja, hogy igenis komolyan veszik, igyekeznek ellehetetleníteni egy mozgalmat, ami szerintük nincs is! Legalábbis a hivatalos változat részükről így hangzik. Ez, menet közben az „RMDSZ-en kívül is van élet” lekicsinylő elismerésig mérséklődik. 2007 fordulópontot jelent, és itt már megjelennek a hadviselés ravasz, előre kitervelt stratégiákon alapuló elmozdulásainak a provokatív jelei is. A korábbi hebehurgya próbálkozások nem hozták el a kívánt eredményt, áttörést. Mindegyre visszavonulást kellett fújni és bosszúsan tudomásul venni, hogy a kétségtelenül monopolhelyzetben basáskodó RMDSZ-t, aki módszerekben nem válogat, nem lehet egykönnyen kiütni. Ám ez alkalommal, már az elején jól látható a szervezettség, látható hogy az újabb offenzíva már nem az a régi, partizános roham, hanem egy szabályos, előre kitervelt stratégiai manőver, ahol már mindenféle eshetőségre van egy előre megírt forgatókönyv. Ez az a pillanat, mikor Tőkés László színre lép a közös EP-s lista javaslatával. Világosan látszik, hogy tanultak a korábbi kudarcokból, és ez alkalommal már nem mennek fejjel a falnak! Az RMDSZ lépése viszont pontosan kiszámítható. Mit tehet mást, minthogy adja a formáját, és arrogánsan visszautasítja az ajánlatot, miközben a saját listáját ajnározza! Itt érhető tetten a klasszikus „helyzetbe hozás”, mikor az RMDSZ gondtalanul besétál abba az állásba, ahonnan már nincs visszaút és esélye sincs a kezdeményezés visszaszerzéséhez, mert a következő vágás már a legváratlanabb helyről cikázik, mikor Tőkés László bejelenti független indulását az EP-be. Erre Verestóy, aki rég járja a konspirációs manőverek iskoláját, ő rögtön felismeri, hogy ezúttal egy megrendítő csapás készül. Ezért a próféta szól belőle, mikor kijelenti, hogy ha sikerül százezer aláírást begyűjtenie az ellenfélnek, akkor elvesztünk! Tudja, hogy mit mond! Régi harcos, látott ő már ilyeneket!
Az a bizonyos penge ezúttal halálpontosan csap le, és valóságos pánikot kelt a szövetségben. Azonnal, de jól kiszámíthatóan a lehető legnagyobb hibát követi el, amit csak elkövethet. Hideg számítás, józan helyzetfelmérés helyett a szokásos módon begurul, és lejárató kampányba kezd. Szitkozódik, mozgósítja a propagandagépezetét, és igyekszik gátolni az aláírások begyűjtését, majd azok hivatalos elfogadása ellen,óvást igyekszik benyújtani. Még az sem zavarja őket, hogy Funarral egyazon nótát fújnak, szinte karöltve handabandáznak. Mindhiába, mert a következő csapás már komoly vérveszteséget okoz a szövetségnek. Az ellenzék ösztökélésére „nem”-el szavaz a magyarság többsége a referendumon, az RMDSZ „igen” utasítása ellenére. Az eredmény katasztrofális! Olyan megtántorodás ez, hogy a párbajt is felfüggesztik, tárgyalni kényszerül a rogyadozó lábú RMDSZ vezérkara. Azonban a kezdeti kijelentések ellenére, hamar kitűnik, hogy szó sincs komolyabb egyezkedési szándékról, hanem csak időnyerés a cél, csak egy kétségbeesett kitáncolási igyekezet ez az RMDSZ részéről a kétségtelenül hátrányos felállításból. Látszólag engedékenyek, ígérgetnek, ötölnek-hatolnak, a saját szabályzatukat is felrúgva módosítják a listát, és nagyvonalúan ejtik Nagy Zsoltot. Az ellenzék mesterien kezeli a helyzetet, ezúttal nem dől be az üres szólamoknak, tudja, hogy úgysem lesz közös lista, ezért időnként jobbra-balra hajlongva cikázik, támadható felületet keres, és mindegyre pontokat szerez. A szövetség szétzilált sorai, egymásnak ellentmondó nyilatkozatai ezt tökéletesen lehetővé is teszik. Markó ideges, de visszafogott, Kelemen pedig, mint mindig, egy javíthatatlan amatőr. Hazudozásokba kezd, majd belebukik, elveszti a fejét és kalózokat emleget, mikor a tartalmatlan javaslatok listáját eléri a méltó sorsa. Végül nincs kiegyezés, nincs kompromisszum, akkor mindenki mutassa meg, mit tud! Kíméletlen harc bontakozik ki, mindkét oldalon váratlanul erős propagandagépezet lendül a csatába! Az interneten soha nem tapasztalt erővel, lendülettel kapcsolódik be a civil szféra. Az ellenzéki oldal sokkal motiváltabban, néha botladozva, de annál nagyobb lelkesedéssel, valósággal ízekre szedik az RMDSZ kampányát. Senkit sem kímélve leszedik a szenteltvizet mindenről és mindenkiről! Mindenből gúny űznek, a honfoglalásos jelszóból, a pityókából, a nevetséges kampányvideókból. Az országot járó RMDSZ-es kampánykaraván kalandjait követi az ellenzéki sajtó, és minden lehető alkalmat megragad, hogy nevetségessé tegye azt. A halottasházban történő kampányolást vágatlanul bemutatják, a Borbély fiatalosan biciklis karavánja végül csak egy szánalmasan fújtató vénembert mutat be, a csapatnyi lány közt kosárlabdázó Sógor Csaba is csak egy ócska rapperes videoklip színes-bőrű, stricis énekesét idézi, a hasonló próbálkozásokat pedig mindenhol egyszerűen lehengerlik a mindenhonnan tüzelő médiagerillák. A profinak nevezett Porcsalmi féle titkos kampánystratégiákat megszerzi, majd közszemlére teszi az ellenzéki sajtó. A média hetekig rajta csámcsog, miközben a földbe döngölik annak minden paragrafusát. Az RMDSZ már csak kapkod a levegő után, miközben még tolvajt kiállt!
AZ EP-s választások eredménye minden reményt felülmúló, ellenzéki sikerélménnyé avatja a Tőkés László bejutását. Az RMDSZ vérszegény győzelme felér egy totális vereséggel. A látszólagos siker mögött teljes a vereség, ami mögött az itthoni parlamenti képviselet elvesztésének riasztó jele mutatkozik. A részeredmény számára csak egy konjunkturális győzelem, mert egy tömegesebb szavazás esetében már nem lett volna meg a szükséges szavazatok aránya!
A Frunda féle visszalépéses manővert, Winkler Gyula javára, nem sorolnám a mesteri vágások sorába, mert ezt akárhogyan is nézegetem, azt most inkább egy rituális öngyilkossággal lehetne összehasonlítani. Ez egy kardba dőlés, nem kardvágás! Az igazi mesterhúzás ezúttal, és ez már nagyon kellett, az az MPSZ pártként való bejegyzése. Annyi kínlódás, vajúdás után megvan a hivatalos keret, hogy a sötétből hadakozók kiléphessen a színre. De nincs egy pillanat pihenés sem, hajtani kell az ellenfelet, minden nap kész tények elé kell állítani, helyzetbe kell kényszeríteni, és ez már bizony mesteri munka! A következő is! A nyolcpontos ajánlat, a nemzet érdekében. Azt most vagy elfogadják, vagy megint kapnak egy megrendítő vágást az RMDSZ-es fiuk, miközben nincs harmadik változat. Ha elfogadják, az egy pont az ellenzék tabelláján, ha elutasítják, akkor is megvan a pont.
Ha már a pontoknál tartunk, érdemes szót szólni a Marosvásárhelyi polgármesteri jelöltségről is. Egyszer már írtam a városom bársonyszékes marakodásáról. Itt elmondtam, hogy kb. mi volt akkor a helyzet. A múlt héten aztán csak sikerült leültetni Csegzit is, megsemmisíteni egy korábbi jogerős helyi döntést, de ez már egy megszokott, UDMR-s figura. Borbély László lett a jelölt. Kierőszakolták, tűzön–vízen keresztül! Mikor már mindenki megnyugodott kissé, akkor váratlanul lecsapott az Istennyila! Szász Jenő jobbat tud, Bölöni László az esélyesebb magyar jelölt. Állítólag beszéltek is vele, elvállalná a jelölést. Most csak kérdezem, mi ez, ha nem olyan suhintás, amitől vagy a feje repül valakinek a porba, vagy úgy hátrál, hogy még egyszer már nem fog ringbe állni többé? Ezt a csapást kivédeni, hárítani már nem lehet, és ettől bizony végleg kiesett a kard az RMDSZ kezéből.
Vasárnap, a helyi Antena 1 stúdiójában Borbély volt a meghívott, és beszélt is ott mindenfélét. A műsorvezető megkérdezte tőle, hogy jelölteti magát a marosvásárhelyi polgármesteri szék megpályázására? Erre ő válaszképpen elmondta, hogy mivel az RMDSZ egy demokratikus szervezet, (nem dőlt rá az ég!) ezt meg kell még beszéljék, és három hét múlva majd megmondhatja, hogy ott mit döntöttek!
Most akkor valaki nagyon sietett korábban a hírrel, vagy igen nagyot hazudott, mert ezt a jelölést illetően korábban született egy döntés, és ezt akkor az újságok is lehozták! Miért kell akkor most ide újabb három hét? Jó kérdés, mert ha már Borbély Lászlót is „helyzetbe hozta” valaki, vagy valakik, az már igazi mestermunka a javából! Aki kételkedett eddig, hogy vannak igazi taktikusok az ellenzéki oldalon, vegyen mély lélegzetet és fogadja el, igenis, nagymesteri játszmát látunk.Óvatosan megjegyzem azért, hogy mindez a taktikai és stratégiai segítség jöhet akár "kívülről" is, és ennek a "külső segítségnek" az igazi célja is lehet valami egészen más, mint aminek látszik, de ebbe most talán túl bonyolult lenne belemenni. 
Nos, én bevallom, nem vagyok arról meggyőződve, hogy Bölöni olyan jó polgármester lenne, mint focis, vagy edző, de hogy megnyeri a választásokat még az első fordulóban, az szent! Persze akkor, ha ténylegesen indulni is fog! Most még azt kell eldöntenünk, hogy a tét az, hogy legyen egy magyar polgármester Vásárhelyen, vagy  az, hogy legyen egy jó polgármester, nemzetiségétől függetlenül! Véleményem nekem az, hogy ránk férne egy kis katarzis. Egyébként merem állítani, hogy Bölöni Laci van annyira eszes, hogy menet közben is kitanulja ezt a szakmát. Ha sebészből lehetett faragni polgármestert, de egykori "kollektív-elnökből" is alkotmány-bírát, vagy ripacs színészből média-mindenhatót, akkor ne akadékoskodjon most itt senki a szakmai háttér miatt. Laci legalább tiszta, nem mocskolta magát semmiféle politikai szennyel, mint ahogyan azt tették itt egyesek és kettesek is. Neptunra is csak üdülni járt, úgy hogy: -Hajrá Laci!
Ja, és még valami! Bölön tudtommal Székelyföldön van, és ez már egymagában jó jel! Gobé polgármestert Székelyvásárhelyre, hát mit mondhatok, nagyon kezd tetszeni a gondolat!
És ha már a mesterekről beszélgetünk eddig, egyvalamit határozottan kijelenthetjük! Azt, hogy Bölöni László igazi nagymestere a szakmájának!
Na, ebben kételkedjen valaki!

19 megjegyzés:

Márton Zoltán írta...

Elmehetsz politikai elemzőnek Karesz!

Nagy István írta...

Ez a kardos párhuzam megfogott.
A Bölöni jelöléséről hírt adó http://erdely.ma/hirek.php?id=32796 szöveg kapcsán ezt írtam az Erdélyi Közélet levelezőlistára:
Már csak az eremdéesz kell vállalja az együttműködést, aminek semmi jele, hiszen ők az ajánlattevés ismeretében lecserélték addigi saját jelöltjüket a Neptunt járt miniszterre.
A szervezet most ismét lépés- és kommunikációs hátrányba került, ugyanúgy, mint tavaly nyáron, amikor Tőkés-Markó kerekasztalt javasoltak nekik Tusnádra.
Csata ez a javából.
Kommunikációs.
Miközben benlül a csontig egyszerűsítik a nyitottságot: listavezető a helyi/megyei elnök, listamásodik a - legelfogadottabbként kiválasztott - polgármesterjelölt, micsoda kardbadőlés, hogy idézzelek, és jöhetnek utánuk mások is.
Hogy mondta egy közismert, akkor menő politikus? Merjünk kicsik lenni! Erről van szó. Ez lenne a stratégiai cél? De mi biztosítja majd a felhajtóerőt?
És ha nem jön össze a 2004-es parlamenti és a 2007-es europarlamenti szavazatok számtani középarányosa, akkor jön ... a BÜNTETÉS!

szjanos írta...

Szerintem a játszmának még csak a kezdete látszik... Egy másik helyzetbehozási manőver az egyéni választási rendszer és ennek RMDSZ-es vetülete lehet. Hozva a formáját, az Országos Ifjúsági Hatóság RMDSZ-es vezetője e rendszer elvetését kívánta reklámozni az RMDSZ jelöltjeinek kiválasztásánál (transindex kb 3 héttel ezelőtt). Ez megint egy népszerűtlen döntés, melyet a párt belső és külső ellenzéke is ki fog használni.

A hadászat művészetében a "belső elem" is szerephez fog jutni. Az RMDSZ jelenleg vesztésre álló várként működik, ahol a belső ellentétek és a fegyelem (vagy ennek hiánya) is döntő jelentőségű lehet...

Ha a párton belül már meghúzódtak bizonyos erővonalak (és ez az SZKT-n már látszott a két librális irányzat egyesülésével) akkor lehet, hogy a "vár" sorsa nem a falainál táborozók egyedüli erőfeszítésén fog állni vagy bukni, hanm azon, belül ki marad vagy ki lesz a vezér.

Nagy István írta...

A vezérek adottak, és idén nem fognak változni.
Megpróbálnak beszívni minden beszívható véleményformálót, hogy a saroglyába szorítsanak neki helyet, jó előre aláíratva vele, hogy sehol másutt nem keres magának helyet, mert különben ki lesz átkozva.
Következésképp semmilyen területen nem lesz szemetszúró változás. Ennek az igénye nem létezik. A mostani vonalvezetés arról szól, hogy mi tökéletesek vagyunk, mi vagyunk az út, az alfa és az omega.

Karesz írta...

A belső tényező létezik, de a lényege nem a lázadás, hanem az opportunizmus lesz! Ennek nyilvánvaló jelei a háromszéki övezetben látszik a legjobban. Ott nyilvánvaló, hogy ha nem a nép szája íze szerint politizálnak, vége a kiskirályoknak. Ezért elengedik a gyeplőt, és oldalaznak a másik fél irányába.
A belső, liberálisnak gúnyolt mozgalom semmiféle forradalmat, vagy kitörést nem fog kieszközölni. Tervüket, Markó eltávolítását csak a kongresszus keretében vihetik át, de ezt ,még közülük is, sokan nem tudták, mikor összeálltak, hogy megtegyék. Ez nem vicc, hiteles infó.
Ha másképpen próbálkoznának, maguk alatt vágják a fát. Céljuk egyébként se világos, legfeljebb egy palotaforradalomra lenne jó, amitől a párt irányvonala nem változna meg, hanem csak a második vonal lépne egyet előre. Azt bizony aki ismeri, a haját tépheti a látványtól. Borboly, Kovács, esetleg Kelemen és társai elmehetnek egy vidéki színpadra szerepelni! Esélyük sincs, mert a pénzügyi bonyodalmak, a rejtett mechanizmusoknak a közelébe sem mehetnek, arról csak hallásból tudnak ezt-azt. Ha azzal a körrel kezdenek ki, az öngyilkossággal egyenlő, mert azt nem adják ki azok, akik a kezükben tartják. Annak egy parányibb hányadáért már öltek embert, ha illik ilyen hasonlatot emlegetni.
A rendszer belülről fogja felfalni magát, mint a bomlásnak indult hulla, amit saját enzimjei és fermentumai bontanak elemeikre. Legfeljebb egy kis szaprofita baktériumflóra beoltással lehet a folyamatot kívülről serkenteni. :-)

fairplayguy írta...

Karesz,
nagyon helyesen látod szerintem hogy a rendszer saját magát fogja (az udemeráj saját belső rendszere) felbomlasztani saját magát pont a korruptsága miatt, de igazából a legjobb békén hagyni őket, nem pedig baktériumokkal bombázni, vagy ilyesmi... Mert egyszerűen a dolog természetéből adódóan sokkal hatékonyabbak ők saját maguk feloszlatásában külső segítség nélkül...

fairplayguy írta...

Ja, egyébként ügyes az írásod! Csak így tobább!

fairplayguy írta...

Most fedeztem fel hogy ez a zseni Kelemen Hunor a nick- emet bitorolván bejegyzéseket ír blogjába.
Innen is üzenem a fent említettnek hogy 3 lejes trükkjei úgysen érnek semmit, mert bárki aki engem kicsit olvasott is, az rögtön rájön hogy sem stílusban, sem mondanivalóban, sem mentalitásban, szóval semmiben nem lehetek a szóbanforgó azon a bizonyos blogon...

Karesz írta...

Hunornak van blogja?
El is felejtettem! Jönnek a választások na! Elmúlt a sértődöttsége, mert nagy úr a szükség!
A külső "segítséget" nem magunkra gondoltam, de a dögevők serege nagy lesz, ha osztozkodásra fog egybegyülni a "gyászoló" család!

Nagy István írta...

KÁHÁ 40 napnyi karácsony után hirtelen írt két bejegyzést a hétlakatos betonfalára.

Névtelen írta...

jo az irasod Karesz..
..de en pesszimista vagyok.sokat jarok terepre es amit tapasztalok az meg nekem is megdobbento.latszolag tenyleg onmagat fogja lebomlasztani az RMDSZ,de annyira nem hogy helyet adjon egy egezseges versengesnek.a falvak nepe(tisztelet a kivetelnek),meg mindig nem el a demokracia aalltal biztositott alapveto jogaival,leegyszerusodnek ezek a dolgok:szitkoloznak,gyulolik a jelenlegi rendszert,ezen belul az RMDSz-es klientura alltal iranyitott tanacsokat,de megis el a nyajszellem..valasztasokkor nem kepesek felelosen donteni,a megszokott emberekre szavazgatnak..nehol meg azokra akiket diktal a helyi egyhazi vezeto...es ezek konkret dolgok.."gyulolom oket..de majd ha eljon az ido megmondja a plebanos kire ussem a pecsetet"
tehat,varoson meg fognak valtozni a politikaban az eroviszonyok de falvakon meg nem jott el erre..politikai kultura hiany?..polgarosodasi folyamatrol nem is almodozok...
Haromszeken pedig kiabrandito a helyzet...a helyi kiskiralyok nem lesznek megmozgatva semmilyen politikai valltozas alltal.tulsagosan mely a kapcsolatrendszeruk,atnyullik a helyi erdekeken..legfeljebb az tortenik majd ,hogy kicserelodnek a politikusok akiket eddig babkent mozgattak..tenykedesuket nem zavarja mar a helyi hatalmi valtozas..a csapok tul melyre nyulnak..
Csomorom van mar ..szukseg lenne itt is egy Bölöni László tiusu karakterre...tisztitsa el ezt a mocskot...

fairplayguy írta...

Kedves Névtelen!

A probléma amit jeleztél sajnos tényleg valós szerintem is, illetve nagyon helyes hogy leírtad eme hasábokra azt, amiket (remélem) a polgári oldali politikai szereplők is olvasnak és lesz annyi tudásuk illetve energiájuk hogy orvosolni is fognak...
Magyarul ki kell hogy fogják tölteni azt a politikai kommunikációs hézagot amit a falulakók tapasztalnak nap mint nap Székelyföldön meg a szórványban is...
Addig is kérlet Titeket hogy legalább átmenetileg a réseket betömendő célból mindenkit biztassunk arra olvasson KRÓNIKÁT a Magyar szó nevű komcsi újság helyett...

Márton Zoltán írta...

Biztos hallottátok, hogy Bölöni visszalépett. Engedett az udmr darálónak. El tudom képzelni milyen pszichikai nyomást gyakoroltak rá ezek a semmirekellők. Nem is tudom felfogni, hogy lehetnek ennyire gazemberek. Ezt meg kell emészteni... CSúfos bukta lesz ebből Borbély mesternek, de megérdemli.

Névtelen írta...

Karesz! Igaz hogy ezelőtt 15 évvel a koszovói albánok CSAK egzetemet követeltek maguknak????

gábor írta...

szep!
gratula.
varjuk a folytatast!

egy web-tv-radio mindenkeppen jo felulet lenne , a hasonlo elemzeseknek- es nemcsak(apropo Kronika vs UMSZ)-

udv.g
....Boloni!!!
sajnalom, pedig azota felcsillant a remeny bennem :(

fairplayguy írta...

Bölöni óriási harcos és még nagyobb taktikus...
Én igazából nem hiszem hogy visszalépett, maximum valami ügyes taktikai fogást művel valami jól kigondolt stratégiai terv alapján...
Hajrá Bölöni, Veled vagyunk!

fairplayguy írta...

... mert igazából az udemeráj köpönyegforgatásos politikája ellen másképpen, illetve győzni nem lehet... fizikai képtelenség...

Nagy István írta...

Falvak, és nem csak.
Nézzünk csak körül szúk környezetünkben, az a 15-20 ember között, akikkel állandó, életszerű kapcsolatban vagyunk.
Közülük hányan tájékozottak nemzeti, nemzetiségi közügyeinkben? Hányan követik a hazai magyar politika történéseit? 3-an, 4-en?
Közülük ki szán időt a többi 15-20 szemének a nyitogatására? 1-2?
Miért lenne ez másképp faluhelyen? Ott, ahol a jövedelemi viszonyok szűkösebbek, a napi fizikai leterheltség nagyobb, tehát az érkezés kevesebb?
Ennek a helyzetnek a feloldására jöl képzett agitátorok hosszadalmas, megfeszített munkája kellene.
Ki képezze ki, és utána ki tartsa el az általuk elfogadhatónak tartott színvonalon ezeket az embereket?
Marad a kampány, ott meg aki kapja, marja.
Ehhez az eremdéesz eszközkészlete, amberanyaga, pénze messze több, mint a lehetséges alternatíváké, de az övéké sem elég ahhoz, hogy fordítson a kiábrándultsági mutatókon.

Nagy István írta...

Loţi.
Elnézést azoktól, aki ezért-azért bíztak, bíznak benne.
Átsuhant a lelkén, hogy mi lenne, ha?
De szinte azonnal rájött, hogy az Ő mérkőzéseit másutt játsszák. Töredéknyi energiával nagyságrenddel több lelki hozadéka és többszörösen nagyobb anyagi haszna van mostani, sokkal kevésbé embrtfaló munkájából.
És egy élsportoló csúcsragadozó igen energiahatékonyan szokott vadászni.
Álmodtak egy szép világot...
Erről bővebben a blogomban: http://blog.erdely.ma/nagyvarjas/.