- Ne kérdezd, ki vagyok, mert:

"Senki sem különálló sziget...minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel!

- Ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang! Érted szól!"

2009. szeptember 21., hétfő

Marosvásárhelyi Csernobil

Ha ködös idő ereszkedik Marosvásárhely fölé, akkor azt már mindenki tudja, hogy megint elgázosítás következik. Nem ma és nem csak a tegnap volt ez így, mert Marosvásárhely mióta a sokoldalúan fejlett szocializmus útjára lépett, az egész város, a környező falvaival, egyetemben a népe egészségével tizedet fizet az ipar istenségének.
Tiszta, szélcsendes időben már tíz-húsz kilométer távolságról látni lehet azt a füstoszlopot, amit a Marosvásárhely tövében 147 hektáron elterülő Azomures Vegyi kombinát okád az ég felé. Az ég felé szélcsendben, szeles időben a szél irányába, és leszálló légmozgások alkalmával a közvetlen környezetét bújtatja mérgező gázfelhőbe. Néha napokig annyira magas szintre koncentrálódik a mérgező-irritáló gáz aránya a légkörben, hogy fulladásos tüneteket vált ki az érzékenyebb egyéneknél. Eddig számtalan panasz, lakóssági bejelentés történt ebben az ügyben, úgy hogy számolni is nehéz. A környezetvédelmi hivatal a vállát vonogatja, néha megbüntetik pár száz euróval a légszennyeződési értékeket túllépő üzemet, aztán minden marad a régiben. Most úgy tűnik, betelt a pohár! Legalábbis úgy tesznek, mintha komolyan vennék a már rég tarthatatlan helyzetet. Mobil légszennyeződést monitorozó állomást helyeztek el az üzem környékén. Azt ígérik az illetékesek, hogy ha még egyszer büdösséget termel a gyár, nincs pardon, be fogják szüntetni a gyár működését.
 Hiszi a piszi! Valamikor négyezer ember dolgozott itt, ma ennek az egyharmada  dolgozik itt a z időnként maximális kapacitással működő telepen. Tulajdonosai török részvényesek, akik a nagy privatizációk idején bagóért vették meg a felbecsülhetetlen értékű vegyi üzemet. A tőzsdén AZO néven jegyzik a részvényeit, és az utóbbi időben ugrásszerűen emelkedtek a jegyzési árak. A fentiek mellé még jön egy néhány fontos érv, ami mellett eltörpül a köhécselő városlakoknak az egészségügyi gondja. Utolsó mohikán lett az Azomures az országban és Európában is, a szervetlen és részben szerves műtrágyák gyártásában, amelyeknek ára kemény valutát jelent. Az 1975-ben beindított részleg, az NPK jelzésű komplex műtrágyát gyártó üzemkomplexum a gyártelep majdnem felét foglalja le hatalmas silóival és tárolóival, és a végterméket világszerte keresik, még az önmagukat agyondicsérő ökologikus termelők is. Hasonló terméket csak Indiában és Chilében állítanak elő. Szerves műtrágyát is itt állítanak itt elő, ennek neve urea. Ezt a szerves anyagot nagyon jól lehet műtrágyaként is alkalmazni a magas nitrogén tartalma miatt, de számtalan más szerves termék alapanyaga is egyben. Ragasztóanyagokat, gyógyszereket, vegyszereket, festékeket, állítanak elő belőle, ezért igen keresett nyersanyagnak számít. A gyár területén felépült Melamin részleg is ureából állít elő porszerű alapanyagot., a melamint. Ebből készült például az egykori konyhabútorok fehér vagy színes melacart bevonó rétege is. Másik nagyon keresett cikk az itt gyártott ammónium-nitrát, ami az egyik legismertebb robbanóanyag alapanyagát képezi. A hadiipar töméntelen mennyiséget vásárol fel belőle, de a világon már csak néhány helyen állítanak elő belőle ipari mennyiségben, éppen a sokat emlegetett környezetszennyezés miatt.
A felsorolt termékek mellett még sok más egyéb, néha csak mellékterméknek számító  alapanyag is  kikerük innen. Ilyen lehet a fiziológia szérum, amit a gyógyszeripar és az egészségügy használ alapanyagaihoz. Itt működik egy oxigént, nitrogént, széndioxidot palackozó részleg is. Egy argont sűrítő részleg  is található itt, ami talán egyedüli a maga nemében. Továbbá tonnaszámra termelődik még ammónia vizes oldata is, ami megint számtalan más terméknek, például a festékek és gyógyszerek alapanyagát képezheti.
Ezeknek az alapanyagoknak számító vegyületeknek a termelését gazdaságosan csak egy összevont, un. kombinált gyártelepen lehet műszakilag megvalósítani. Ilyen a marosvásárhelyi Azomures is! A stratégiailag fontos üzemek a következőek lennének. Három ammónia gyár, három salétromsav gyár, két nagy kapacitású hőközpont, két ammónium-nitrát késztermék és egy hatalmas külön gyárkomplexum, az NPK-t termelő külön üzemegységeivel.
A környéken lakók legtöbbször a légkörben észlelhető ammónia szaga miatt tiltakoznak. Valójában ez lenne a legkevésbé veszélyes szennyeződés. A gáz sajátossága, hogy nagyon alacsony jelenléti szinten is hevesen szúró, irritáló hatást vált ki. Ezt a kellemetlen hatását már néhány ppm koncentráció mellett is kifejti. Ilyenkor kellemetlen, de az egészségre kevésbé ártalmas még. Magasabb koncentrációk esetében,  már változik a helyzet, és ekkor már hevesen támadja a légi utak nyálkahártyáját is, és a hatása kibírhatatlan. A szem ég és az izzadt testrészeken égő fájdalmat idéz elő. Heves köhögéssel járó, fuldoklási tüneteket  vált ki. Nagyobb koncentrációban már eszméletvesztést, és fulladásos halált okoz. Az enyhébb mérgezések általában nyomtalanul gyógyulnak, káros jelenségek csak hosszan-tartó mérgezések esetében válnak nyilvánvalóvá. Ilyen lehet a tüdő és az agy maradandó károsodása, amit röntgen és RMN vizsgálatok is igazolnak. A sokkal veszélyesebb, de alig észlelhető mérgezést azonban az un. nitrogén oxidok okozzák. Ezek a gázak azok a jellegzetesen sárga-barnás füstfellegek, amelyek a toronymagas kéményekből távoznak. Ezek szaga alig észlelhető, és csak erősebb koncentrációk esetén  válik nyilvánvaló a jelenlétük. Akkor is édeskés,  egyáltalán nem kellemetlen a szaguk. Hatásuk azonban annál drámaibbak. Kis mennyiségben is súlyos, maradandó elváltozásokat okoznak a tüdőben. Magasabb koncentráció belélegzése után a tüdő vízzel telik meg, és fulladásos halált vált ki.
A mérgező anyagok sora azonban ezzel egyáltalán nem ér véget. A salétromsav semlegesítése ammóniával eredményezi az ammónium-nitrátot.  A gyártás során számtalan  fokozaton, technológiai fázison megy át a termék, míg abból végül is késztermék lesz. Reakciók, koncentrálások, pH-korrekciók, granulálás, osztályozás, hűtés, kezelés, csomagolás. Az első és második fázis során nagy mennyiségű gáz keletkezik,  mint melléktermék, amelyik egyaránt tartalmaz ammóniát és különböző savas gázokat is. Ezek egy részét a légkörbe szellőztetik, mint ahogy a granulálás során felszabaduló gázokat is a légkörbe szivattyúzzák a hűtőventilátorok. Ezek színe szürkés-fehér, és kellemetlen szagukkal nem csak a környéket füstölik, hanem savas eső formájában a környező épületeket, növényzetet is károsítja. Az NPK műtrágya gyártása rendkívül komplex folyamat. Több fázisban történik az előállítása. Alapanyaga a kálium klorid, salétromsav, és az un. foszforit. Ez az utóbbi az évmilliók alatt felgyülemlett madártrágya ásványosodott változata. Nagy mennyiségű foszfort, kalciumot, fluort stb. tartalmaz. A termelési folyamat során a foszforsav különböző gyökei születnek, amelyek rendkívül aktívak és az élő anyagra károsan hatnak. A koncentrációs folyamatok során nagy mennyiségű foszfor-savgőz termelődik, amelyiknek egy részét a légkörbe szellőztetik. A granulálás során még több káros gáz szabadul fel, ennek egy része fluoridokat is tartalmaz. A fluor nyomokban a csontrendszer egészséges működésében katalizátorként tölt be fontos szerepet. Nagyobb mennyiségben azonban súlyos zavarokat okoz a szervezet elektrolitikus egyensúlyában. Férfiaknál impotenciát okoz. Elég hat hónapot a fluoridos légkörben melózni ahhoz, hogy a szexuális képesség a nullával legyen egyenlő!


A légkör szennyezése mellett még van egy súlyos, megoldatlan gond. A kombinát több vizet használ el, mint amennyi az egész Marosvásárhely vízfogyasztása lenne.  Ennek a vízmennyiségnek egy része soha nem tér többé vissza a Marosba, mert egy része gőz és pára formájában a légkörbe kerül. Egy másik hányada késztermék formájában elhagyja a gyárat. A felhasznált víz nagyobbik hányada egy viszonylag felületes kezelés után visszaömlik a Marosba. Nincs és nem is lehet olyan kezelési módszert kitalálni, amelyikkel hatástalanítani lehetne a mérgeket, s a számtalan szennyeződéssel fertőzött vizet pedig újra használhatóvá tenni. Néha kilométereken át döglött halak hullái borítják a Maros vizét a „véletlen” kiömlések miatt. A nagy mennyiségű nitrátok, nitritek, szulfátok, fluoridok, foszfátok a vízbe kerülnek, ezek a Maroson lefelé a távoli városok ivóvízét is teljesen tönkre teszik.
Az üzem háta mögött, a Maros túlsó oldalán van egy retenciós medence, amit népiesen iaz batal-nak neveznek. Ez a 37 hektáros tó vize annyira mérgező, hogy hozzá hasonló csak a Csernobil környéke lehet. Valóságos ökológiai bomba, mert egy árvíz, de egy kitartó esőzés esetében is több százezer köbméter méreg kerülne a Maros vizébe. Ehhez képest az elhíresült Tiszai ciánmérgezés egy másnapossági fejfájás lehetne csak. Ebből a tóból csak párolgás útján távozik el víz, mert annyira mérgező, hogy kezelni sem lehet. Ennek ellenére, a sokszorosan tömény mérget hóolvadás idején szokták titokban szivárogtatni a Marosba is, mert ilyenkor ugyebár messze viszi a tavaszi áradat.


Másik bomba, amelyik ketyeg, az a kombinát területén elhelyezett négyezer köbméteres ammónia tank lenne. Ebben cseppfolyósított ammóniát tárolnak. Egy kisebb repedés, sérülés következtében több száz tonnányi gáz kerülhetne a légkörbe, és a mérgező gázfelhő útjából lehetetlen lenne az elmenekülés. A cseppfolyós állagból expandálódó lehűlt gáz a talaj mentén szétterjedve képes a környék egész lakósságát kiirtani. Erre a horror forgatókönyvre már volt egyszer példa Marosvásárhelyen. A nyolcvanas évek elején felrobbant négyes ammóniagyár szintézistornyának az egyik elrepülő darabja elvágta a tartályhoz tartozó vezetéket. Egy fiatal magyar gyerek hidegvérén múlt az egész környék sorsa.  A kiömlött sűrű gázködben tapogatózva, volt bátorsága gázálarccal az arcán felmászni a vezetékes esztakádra, és elzárta a megfelelő szigetelő szelepet. Ha a repeszdarab a tartály falát szakította volna be, akkor Marosvásárhely akkori lakóssága ma már csak  egy emlék lenne. Az említett robbanás következtében három kilométeres körzetben az összes ablaktábla betört. A felrobbant nyeletőtorony 16 tonnás fedőlapja másfél kilométerre landolt egy ház udvarán. Az ott leparkolt Daciát három méter mélyre ütötte be a földbe. Emberi életet megfejthetetlenül nem követelt a rendkívül szerencsésen lezajlott nagyarányú robbanás. Sérülést is csak néhányan szenvedtek. Mindössze néhány karcolás  volt az egész. A felrobbant toronnyal párhuzamosan nagyméretű hűtővízvezetékek vágódtak el a robbanás pillanatában s a lezúduló nagy mennyiségű víz elfojtotta a további reakciót, miközben a biztonsági rendszerek percek alatt alapállásba helyezték a még megmaradt üzemet.Ilyen szerencse azonban csak egyszer fordulhat elő, és az egyre öregedő gyár biztonsága csökkenőben van. Néhány üzem a múlt század negyvenes-ötvenes éveiben terveződött és néhány technológiai megoldás már a telepítés idejében is elavultnak számított.
Nagy felhajtás megy itt most már napok óta, hogy most az egyszer nincs kecmec! Bezárjuk a gyárat, menjenek haza a törökök! Azonban a fentebb elsoroltak alapján lehet tippelni, hogy mi is lesz a marosvásárhelyi Csernobil sorsa? Emberek ezreinek a társadalmi gondjára hivatkoznak néhányan,  mert hogy a munkanélküliség az egekbe fog ugrani városomban. Nekem a szemforgató, a szemérmesen aggódó politikusok mindig tenyérviszketegséget szoktak okozni! Néhány ezer ember gazdasági gondjától nem tudnak aludni, miközben százezrek egészsége és élete forog kockán, és nem csak itt, Marosvásárhelyen. A nagy felindultságot szimuláló hivatásosak nem a százezres tömegek egészségi állapota miatt lennének kétségbe esve, mert a társadalmi empátia errefelé nem divat, hanem csak megfizetett munka. S mint olyan, hát csak olyan is! Mint a fizetés!
Jó balkáni szokásrendhez híven, nyilvános kérdés az, hogy ki fog többet fizetni, és annak lesz igaza! Ahogy itt elnézem a pro és kontra érveket, láthatom, hogy mindenki beszél elvekről, uniós normákról, és sérelmekről is. Csak éppen azok nem beszélhetnek, akiknek a sorsáról dönteni fognak! Azok ebbe nem szólhatnak bele!  Nem, persze, hogy nem, mert  vannak mások, akik úgy vélik, hogy ők azt is jobban tudják, hogy van, vagy nincs jogod az életedhez!

5 megjegyzés:

Spartacus írta...

Elolvastam ezt az irományt legalább kétszer,mert bevallom,hogy nem sok fogalmam volt arról,hogy mi is folyok a marosvásárhelyi"kombinátnál".Ez a régi kifejezés is azt tükrözi,hogy nem mai gyerek vagyok már én sem,és még ráadásul Marosvásárhelyen jártam anno suliban is,de már akkor is csak annyit tudtunk erről a gyárról,hogy valami műtrágyát,vagy mit gyártanak,és ennyivel le is zárult számunkra a téma.Nézegettem a hozzászólásokat(vagyis csak nézegettem volna),de csalódottam észleltem,hogy ez a téma nem igen érdekel senkit(és ezt nem bántásként írom),de sajnos ez is azt tükrözi,hogy az emberek mennyire nagy érdektelenséggel vannak olyan témák iránt,amely témák sokukat érinti közvetlenül.Végül pedig nem is tudom,hogy mi lenne a legjobb;ha ezt a gyárat azonnal bezárnák,vagy ha minden menne tovább a maga útján,és majd lenne valahogy,vagy majd az Isten elintézi ezt is.Én személy szerint azt remélem,hogy olyan megoldás születik,amely minden szempontból megfelelő lesz,és nem történik semmilyen TRAGÉDIA!!!!

Karesz írta...

A legnagyobb gond tényleg az, hogy sehogyan se lehet úgy megoldani a gondokat itt, hogy valakiknek ne legyen nagyon keserves. Ha bezárják, ezrek mennek az utcákra. ha nem még többen szenvednek tovább. A műszaki gondok sokasodása a gyár öregedésével egyre növekednek és a veszélyesség is egyre nagyobb lesz! A befektetőknek nem érdekük a technológiai modernizálás, mert az a profit rovására megy! Itt megint érvényesül az a profitorientáltságú hátulütősödi, mikor csak a pénz beszél.
Pedig vannak megoldások is a légszennyezésre is, de azok plusz költséget jelentenek. A legveszélyesebb nitrogén-oxidokat továbbégetéssel el lehet bontani. Ilyen utánaégetési berendezés már tíz éve van szerelve, de csak most, mióta nagy a balhé, azóta használják. Igen, mert plusz energiát kell elhasználni, aminek az ára levonódik a jövedelemből. Tehát ennyit arról, hogy valakik törődnének is azzal, hogy ne legyenek komoly gondok. Ha így figyelnek oda a többi fontos részre is, akkor komoly gondokkal fogunk szembenézni, ha továbbra is működni hagyják az üzemet. Romániában szállóige az, hogy hadd el, mert így is megy! És hagyják, mert megy így is!
Egy tisztességes országban, civilizált környezetben már tanulmányok tömege kellene létezzen a környezeti ártalomról, térképek, statisztikák, és nem utolsó sorban egy civil-védelmi stratégia is a legrosszabb esetekre is. Ennek nyoma sincs és a mostani gazdasági csőd előestéjén, semmi jóra nem lehet számítani!

Spartacus írta...

Teljesen igazad van Karesz,hogy egy tisztességes országban ilyen,és ehhez hasonló dolgok meg sem történhetnek,de hát ezek szerint nem egy ilyen országról van ez esetben szó.Nem is lehet,mert sajnos megint vissza kell térnem egy olyan területre,ahol a minden napjaink arról szólnak,hogy ki milyen csapnivaló vezető,és mégis maradhat vezető.Na meg,hogy manapság az emberi élet,és az emberi jog egy fabatkát sem ér!!!Azért itt egyben megemlíteném azt is,hogy ha Marosvásárhelynek lenne egy olyan vezetősége,mint amilyen jelen pillanatban nincs,akkor ilyen és ehhez hasonló problémák nem fordulhatnának elő.Én így látom,és azt hiszem,hogy nem tévedek.

LeHeL írta...

Spartacus, azthiszem mégiscsak szükséges a Tragédia a szemek kinyilásához.. úgylátszik az apátiát más nem töri meg..
Amúgy Vásárhly sorsa a helyieken is múlik.. látjuk mi lett és lesz belőle :(

goobics írta...

hahoo, remelem holnap ott leszel...

Ha ugy gondolod, hogy kb. 30 - 40 ev "kombinat" eleg volt Vasarhelynek akkor csutortokon 16 oratol ezt be is tudod bizonyitani ha ott leszel


http://groups.yahoo.com/group/turazas/attachments/folder/12457831/item/2075325748/view